Astăzi 19 Ianuarie 2022, Miercuri - Ultima actualizare la ora 15:04
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Istorie 11 Noiembrie 2021, ora 07:35

ISTORIECRIMELE COMUNISMULUI: Călătorie în Kolîma

Marime Font

Prezentul descoperit la Kolîma de istoricul francez Nicolas Werth este reflectat şi explicat prin teribilul trecut. Un prezent lipsit de speranţă, întunecat, o fundătură tipică rusească.

Nicolas Werth, cunoscutul istoric francez spe­cializat în istoria comunismului (co­au­tor al celebrei Cărţi negre a co­mu­nis­mu­lui, autorul capitolului despre URSS), să­tul de studiul academic, atras ca toţi istoricii adevăraţi şi de materialitatea istoriei, a hotărât să facă o călătorie de aproape trei săptămâni, între 13 august-3 sep­tem­brie 2011, chiar în inima Gu­lagului, în regiunea Ko­lîma. Werth s-a alăturat unui grup de cercetători ai asociaţiei ruse Memorial, aflaţi într-o misiune de te­ren pentru a cerceta şi inventaria atât mărturiile puţinilor supravieţuitori ai Gu­lagului (istorie orală), cât şi obiectele care au însoţit această imensă tragedie umană, dar şi pentru a topografia amplasamentele uriaşei încrengături care a fost Gulagul (nu degeaba comparat cu un „arhipelag“, după celebra formulă a lui Soljeniţîn), în vederea constituirii unui muzeu virtual al acestuia. „După ani petrecuţi printre ar­hivele birocratice şi dezumanizante ale Gu­lagului, aici am găsit valoarea ne­pre­ţuită a mărturiei. Căci, dacă lagărul a fost o experienţă colectivă, cunoscută de fie­care al şaselea adult rus între anii 1930 şi începutul anilor 1950, tot aşa a fost şi o experienţă profund individuală: în universul concentraţionar, mai mult de­cât oriunde altundeva, omul este fun­damental singur“.

Jurnalul acestei călătorii s-a trans­format rapid şi logic într-o in­te­re­santă carte. Autorul şi grupul din care făcea parte au zburat cu avi­onul 8.000 de kilometri, din Mos­cova către Magadan, capitala imensei re­giuni care are o suprafaţă de două mi­li­oa­ne de kimometri pătraţi (!), ajungând du­pă doar nouă ore, motiv de a rememora calvarul pe care-l suportau deţinuţii pen­tru a ajunge în lagărele unde aveau să su­fere şi, de multe ori, şi să moară: o lună sau două, îngrămădiţi în vagoane de vite, până să ajungă la capătul lumii sovietice, Vladivostok, unde se aflau lagărele de tran­zit, iar de aici, îmbarcaţi claie peste gră­madă, în cala unor vapoare, o săptămână, pe o mare agitată, pentru a ajunge în „in­fernul alb“.


Întreaga materie a jurnalului este cons­truită în oglindă: prezentul descoperit de istoricul francez este reflectat şi explicat prin teribilul trecut. Werth face şi o scurtă prezentare a istoriei celebrei Kolîma şi a sistemului de lagăre Dalstroi. Cel dintâi eu­ropean care a străbătut regiunea a fost Jan Czerki, un geograf, paleontolog, ex­plo­ra­tor polonez, exilat în Siberia de ţarul Ale­xandru al II-lea pentru participarea la in­surecţia polonă din 1863-’64. Kolîma era locuită doar de câteva zeci de mii de eveni şi yukarigirzi, popoare siberiene care tră­iau din creşterea renilor, pescuit şi vâ­nă­toare. Însă în septembrie 1929, o expediţie sovietică a descoperit zăcăminte aurifere, ceea ce avea să schimbe complet datele pro­blemei. Aurul însemna bani şi, mai ales, devize străine pentru planurile cin­ci­nale ale lui Stalin. La 13 noiembrie 1931, Consiliul Muncii şi al Apărării URSS a ins­tituit Dalstroi, structură menită a exploata iniţial aurul (dar s-a găsit şi staniu, cobalt, tungsten, uraniu) din regiune, condus de un stalinist „luminat“ de tip vechi, le­to­nul Eduard Berzin, care avea şi el să fie asasinat, ca mulţi alţi comunişti de rit vechi (leninist), în 1938. Văduva lui a oferit o imagine puternic idealizată a vieţii no­men­klaturiştilor din zonă. Treptat, deţinuţii au început să sosească cu miile şi zecile de mii, îm­pingând limita şi aria de ex­ploatare a Dalstroiului din ce în ce mai departe, către nordul (şi) mai îngheţat şi neospitalier chiar faţă de Ma­gadan. Mortalitatea era mare, dar „cifrele anuale privind mortalitatea în la­gărele Kolîmei nu au fost făcute publice în­tot­dea­u­na“, acestea, cele oficiale, fiind de la 13,8% în 1933, 4,5% în 1934, dar ajungând şi la 20% în perioada cea mai grea a Gu­lagului, 1942-’43. În timpul Marii Terori (1937-’38), au fost asasinaţi zeci de mii de deţinuţi, după cote primite de Berzin de la centru, făcându-se pur şi simplu cu­ră­ţenie în Gulag, omorând prin împuşcare ultimii opozanţi politici ai regimului.

Dar ce a rămas din Gulag? Nu mare lucru, căci statul rus putinian nu avea niciun in­teres să dezgroape sau să prezerve tre­cu­tul incomod. „Statul rus nu s-a implicat prin nicio politică patrimonială în ceea ce priveşte Gulagul sau represiunile sta­liniste în general; nu a luat nici cea mai mică măsură de conservare a locurilor unde au avut loc execuţiile, a celor de de­tenţie, de deportare sau exploatare a mâi­nii de lucru în regim forţat. Doar Bi­se­rica Ortodoxă s-a interesat de câteva lo­curi, pe care le-a integrat rapid în ser­viciul propriilor interese.“ Nemai­be­ne­fi­ciind de uneltele statului totalitar, cel rus postsovietic nu a putut să împiedice libera iniţiativă în domeniul recuperării me­mo­riei, de aceea din Gulag a rămas ceea ce diverşi oameni, fie având legături familiale cu istoria Gulagului (părinți, bunici sau chiar ei înşişi fiind închişi), fie dezvoltând un interes special, personal au adunat și păstrat. Din această perspectivă, este pa­radoxal – şi explică parţial amnezia – fap­tul că lagărele şi fabricile morţii ale re­gi­mului nazist au fost transformate în ex­traordinare muzee, în timp ce sutele de la­găre sovietice care au înghiţit (chiar dacă nu au omorât) o populaţie mult mai nu­me­roasă au dispărut pur şi simplu. Sunt mai multe motive: în primul rând, distanţa temporală care ne separă, ele începând să fie dezasamblate la sfârşitul anilor ‘50, apoi lipsa interesului politic pentru păs­trarea lor şi, nu în ultimul rând, pe­ri­sa­bi­litatea materialelor folosite pentru ri­di­ca­rea lagărelor Gulagului. Cele mai multe fiind situate în plină Siberie, unde pădurea cade pe tine, ele au fost construite fo­lo­sind mai ales lemnul.
Care este prezentul Kolîmei? Unul lipsit de speranţă, întunecat, o fundătură tipică rusească. În mod firesc, după prăbuşirea im­periului sovietic, zona s-a de­populat masiv. În Magadan abia dacă mai trăiesc 100.000 de oameni, o treime din populaţia anilor 1980, depopularea fiind şi mai accentuată în orăşelele de la nord de Magadan, aproape toate construite în lo­curi care au găzduit lagăre. Iagodnoe, fos­ta capitală birocratică a Dalstroi, avea 15.000 de locuitori în 1950, în marea lor ma­joritate angajaţi ai birocraţiei sis­te­mu­lui, pentru ca, la sfârşitul anilor 1980, să ră­mână 10.000, iar acum doar 3.000. „Ma­re parte din comerţul cu amănuntul din Magadan aparţinea chinezilor şi aproa­pe toate produsele manufacturate de uz cu­rent şi cele alimentare erau importate din China“, aceasta fiind, e drept, mult mai aproape decât Moscova. Majoritatea clă­dirilor oraşului Magadan au fost cons­truite de prizonierii japonezi capturaţi în 1945, transferaţi aici din Vladivostok. „De la dispariţia URSS, de când Moscova a decretat, la începutul lui 1990, că marele nord, în întregul lui, nu mai este ren­tatbil, exceptând zonele petrolifere, po­siol­ki – orăşelele, n.m. - de aici, din Ko­lîma, s-au golit unul după altul. Lo­cui­torii care au avut mijloace s-au întors pe continent, în oraşele de provincie, un­de locuinţele erau încă accesibile. Cei­lalţi au rămas în Kolîma, mulţumindu-se să se grupeze în vreo zece orăşele mai im­portante.“ Werth observă şi paradoxala frumuseţe uci­gătoare - la propriu - a na­turii: „În afa­ră de peisaj, culoarea ru­gi­nie este cel mai frumos lucru din Kolîma. N-am vă­zut nicăieri altundeva atâtea obi­ecte ru­ginite, de toate formele, mă­ri­mile şi de toate nuanţele de roşu, arămiu şi brun“; „Frumuseţea Kolîmei este tul­burătoare. Dar mă întreb ce-or fi putut vedea cei con­damnaţi aici, la 9.000 km - la fel de bine le-ar fi putut zice ani-lumină - de casă. N-am admirat ni­cio­dată peisajul. Abia după aceea memoria mea a putut înregistra ceva“, mărturisea Varlam Şa­lamov în celebra sa carte Recits de Ko­lî­ma.

Nicolas Werth întâlneşte tot felul de personaje, unele cunoscând în mod direct Gulagul. Fiecare istorioară personală face in­te­ligibilă istoria şi demonstrează, fără putinţă de tăgadă, cruzimea unui sistem totalitar pentru care destinul unui om nu reprezenta nimic. Unul dintre cei în­tâlniţi îşi deschisese un muzeu par­ti­cu­lar în propriul apartament comunist, de două camere, în care îngrămădise tot felul de obiecte recuperate din diversele lagăre aflate în disoluţie; altul, patronul unei în­treprinderi care exploata zăcămintele au­rifere, se căieşte, punând cruci imense în dreptul gropilor comune, în continuare prea puţin căutate şi descoperite. În 15 ani a ridicat 12 cruci, căci „în toată Ko­lîma, peste 180.000 de deţinuţi au fost ucişi şi îngropaţi fără mormânt creş­ti­nesc, aşa că, vedeţi, am ce face până la sfârşitul zilelor mele“. Autorul observă şi idealizarea muncii sovietice. „Multe do­cumente proslăvesc cucerirea Kolîmei: gra­fice care afişau curbele ascendente ale producţiei de aur, staniu, cobalt, ura­niu; panouri de onoare ce lăudau o bri­gadă sau alta care-şi depăşise planul. Nimic nu dezvăluia că aceşti muncitori erau deţinuţi, foşti deţinuţi sau oameni liberi“, dar şi rămăşiţele unor cutii poştale în care deţinuţii puteau depune plângeri adresate Sovietului Suprem al URSS. De re­gulă, se primeau răspunsuri negative stan­dard, după trei-patru luni, însă şi această tehnică sovietică vicleană, menită a pre­lungi speranţa faţă de revizuirea do­sa­relor/sentinţelor (una pur utopică), era concepută pentru a-l păstra în viaţă pe deţinut cât mai mult timp posibil, pentru a-l exploata la maximum. Până la capăt. Însă, oricât am încerca să înţelegem ceea ce a fost lagărul, dinamica şi procesul is­toric ce l-a generat, rămâne o dimensiune care nu poate fi nici exprimată, nici în­ţe­leasă, o uriașă dimensiune a durerii, căci „Lagărul este, în mod sigur, o şcoală ne­gativă a vieţii (...) Fiecare clipă pe­tre­cu­tă în tabără este otrăvită. Sunt prea mul­te lucruri pe care omul n-ar trebui nici să le vadă, nici să le cunoască; şi, dacă le vede, cel mai bine este să moară“ (Şa­lamov). 


NICOLAS WERTH - Drumul din Kolîma. Călătorie pe urmele Gulagului; Traducere de Cătălina Mihai; Editura Corint, 2012

Autor: Codruț Constantinescu

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 15:04

Rusia „aproape a finalizat” pregătirea ofensivei în Ucraina. Kievul anunță că sunt peste 127.000 de militari ruși la graniță

Rusia „aproape a finalizat” pregătirea ofensivei în Ucraina. Kievul anunță că sunt peste 127.000 de militari ruși la graniță

Ucraina avertizează că Rusia „aproape a finalizat” reunirea și concetrarea forțelor care ar putea fi folosite pentru o ofensivă împotriva țării, alimentând temerile că Moscova ar putea lansa o invazie în orice moment.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 14:49

Un bărbat a fost reținut de CNA, a pretins 750 de euro pentru un permis de conducere

Un bărbat a fost reținut de CNA, a pretins 750 de euro pentru un permis de conducere

Un bărbat din Chișinău a fost reținut de ofițerii DGT Sud a CNA și procurorii anticorupție, după ce ar fi pretins și primit 750 de euro mită, ca să elibereze mai ușor un permis de conducere.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 14:34

Peskov: Gazul nu poate fi gratuit. Relația dintre „Gazprom” și Republica Moldova este pur comercială

Peskov: Gazul nu poate fi gratuit. Relația dintre „Gazprom” și Republica Moldova este pur comercială

Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov a declarat pentru presa rusă că „relațiile dintre Moldova și „Gazprom” sunt strict comerciale”, transmite agenția „Ria Novosti”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 14:19

Sturza, după ce Serebrian a fost numit vicepremier pentru Reintegrare: „A confundat cariera diplomatică cu cea academică”

Sturza, după ce Serebrian a fost numit vicepremier pentru Reintegrare: „A confundat cariera diplomatică cu cea academică”

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza a comentat numirea lui Oleg Serebrian în calitate de vicepremier pentru Reintegrare. Acesta susține că problema Transnistriei de mult nu mai este o problemă doar de politică externă dar o problemă de politică internă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 14:09

Procuratura Anticorupție are toate documentele pregătite pentru extrădarea lui Platon. Ce spune Biroul Interpol

Procuratura Anticorupție are toate documentele pregătite pentru extrădarea lui Platon. Ce spune Biroul Interpol

Procuratura Anticorupție anunță că în decembrie 2021 a solicitat repetat Biroului Interpol anunțarea în căutare internațională a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, transmite realitatea.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 13:08

Taxarea bogaţilor lumii ar aduce 2,520 miliarde de dolari anual

Taxarea bogaţilor lumii ar aduce 2,520 miliarde de dolari anual

Mai multe organizaţii internaţionale, printre care ONG-ul Oxfam şi un grup de filantropi milionari, au propus taxarea celor mai bogaţi oameni de pe planetă, care ar putea să scoată miliarde de persoane din sărăcie şi să vaccineze planeta împotriva COVID-19, informează AFP și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 12:55

Motorina și benzina se SCUMPESC din nou. ANRE a afișat noile prețuri maxime de referință

Motorina și benzina se SCUMPESC din nou. ANRE a afișat noile prețuri maxime de referință

Creșterea accelerată a prețurilor pentru produsele petroliere principale de tip standard este dictată de tendința generală de creștere a cotațiilor înregistrate la bursele internaționale, care în ultimele zile au atins noi valori record.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 12:35

La doar câteva ore din momentul în care Serebrian a sărutat drapelul Republicii Moldova, Slusari scoate la vedere toată biografia noului vicepremier

La doar câteva ore din momentul în care Serebrian a sărutat drapelul Republicii Moldova, Slusari scoate la vedere toată biografia noului vicepremier

Oleg Serebrian este noul vicepremier pentru Reintegrare, acesta a depus jurământul în dimineața zilei de 19 ianuarie în fața președintei Maia Sandu și a întregului Cabinet de miniștri. La doar câteva ore din momentul în care acesta a sărutat drapelul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 12:25

Spînu: „Moldovagaz nu a putut găsi limbă comună cu Gazprom de amânare a acestei plăți și nu a găsit posibilități de creditare”

Spînu: „Moldovagaz nu a putut găsi limbă comună cu Gazprom de amânare a acestei plăți și nu a găsit posibilități de creditare”

Viceprim-ministrul Andrei Spînu și-a exprimat regretul față de acțiunile Gazprom-ului, care a refuzat să ofere un răgaz pentru achitarea avansului pentru consumul curent de gaze pentru luna ianuarie al Republicii Moldova, în contextul majorării semnificative a costului de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 12:18

Românii din Ucraina, în așteptarea invaziei rusești: Aş rămâne aici, unde să mă duc eu?

Românii din Ucraina, în așteptarea invaziei rusești: Aş rămâne aici, unde să mă duc eu?

Comunitatea de români din Ucraina nu este mică. Nu mai puțin de 120.000 de etnici se tem că ar putea ajunge în calea războiului Rusia și Ucraina.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 12:09

Radu Marian oferă un detaliu privind atitudinea Gazpormului în raport cu Republica Moldova

Radu Marian oferă un detaliu privind atitudinea Gazpormului în raport cu Republica Moldova

Gazprom-ul rusesc a expediat o sesizare în adresa Republicii Moldova, în care suntem atenționați despre riscul să fim deconectați de la gaz. În acest context, deputatul PAS, Radu Marian oferă un detaliu privind atitudinea gicantului rus în raportul cu țara noastră,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 11:56

Bărbatul care şi-a obligat prietenul să îşi sape groapa, apoi l-a ucis pentru că îi violase fetiţa nu va fi cercetat pentru crimă. Decizia judecătorilor ruşi

Bărbatul care şi-a obligat prietenul să îşi sape groapa, apoi l-a ucis pentru că îi violase fetiţa nu va fi cercetat pentru crimă. Decizia judecătorilor ruşi

Un bărbat din Rusia, care a descoperit că cel mai bun prieten i-a violat fiica de şase ani, şi care a decis să se răzbune, omorându-l şi îngropându-l la marginea unei păduri într-o groapă pe care chiar victima a săpat-o scapă de acuzarea de crimă, potrivit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 11:45

CEDO: Rusia a încălcat libertatea de exprimare a unui tânăr care a fost condamnat la închisoare după ce a scuipat portretul lui Putin

CEDO: Rusia a încălcat libertatea de exprimare a unui tânăr care a fost condamnat la închisoare după ce a scuipat portretul lui Putin

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit că Rusia se face vinovată de încălcarea libertăţii de exprimare în cazul unui tânăr condamnat la 15 zile de închisoare pentru că a scuipat pe un portret al preşedintelui Vladimir Putin la o manifestație...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 11:36

PCCOCS anunță că Interpolul a blocat căutarea lui Cavcaliuc: A fost invocat articolul 3 al Constituției Interpol

PCCOCS anunță că Interpolul a blocat căutarea lui Cavcaliuc: A fost invocat articolul 3 al Constituției Interpol

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale anunță că Interpolul a blocat căutarea lui Gheorghe Cavcaliuc. Mai exact, Procuratura a fost informată la 17 ianuarie, prin intermediul Biroului Interpol de la Chișinău, referitor la blocarea căutării acestuia,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 11:22

VIDEO/ În plină iarnă cetățenii Republicii Moldova riscă să rămână fără gaz. Se va institui starea de urgență în sectorul energetic?

VIDEO/ În plină iarnă cetățenii Republicii Moldova riscă să rămână fără gaz. Se va institui starea de urgență în sectorul energetic?

Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a declarat că va convoca Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) și va cere Parlamentului instituirea stării de urgență în sectorul energetic, după ce autoritățile de la Chișinău au primit o scrisoare de la Gazprom prin...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 11:12

PAS a susținut candidatura președintelui CNPF și a adjunctului său

PAS a susținut candidatura președintelui CNPF și a adjunctului său

Deputatul Dumitru Alaiba anunță că fracțiunea PAS din Parlament a susținut candidatura lui Adrian Gheorghiță la funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și și-a reconfirmat susținerea pentru Cornelia Cozlovschi pentru funcția de președinte,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 11:04

Turcia își schimbă numele. Ce alegere a făcut președintele Erdogan

Turcia își schimbă numele. Ce alegere a făcut președintele Erdogan

Preşedintele turc Erdogan a anunţat oficial că doreşte să schimbe numele ţării cu unul care „exprimă în cel mai bun mod cultura, civilizaţia şi valorile naţiunii turce”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 10:57

FOTO/ Un autocar a fost cuprins de flăcări pe traseul Chișinău-Leușeni: Nimeni nu a avut de suferit

FOTO/ Un autocar a fost cuprins de flăcări pe traseul Chișinău-Leușeni: Nimeni nu a avut de suferit

Un autocar cu cinci persoane la bord, care circula pe cursa Chișinău-București, a fost cuprins de flăcări, joi, 19 decembrie, pe traseul Chișinău-Leușeni. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 10:50

Fugarii Platon și Cavcaliuc nu sunt anunțați în căutare de Interpol. Ambasadorul Marii Britanii: N-am primit nicio cerere

Fugarii Platon și Cavcaliuc nu sunt anunțați în căutare de Interpol. Ambasadorul Marii Britanii: N-am primit nicio cerere

Marea Britanie n-a primit nicio cerere din partea Interpol în privința cetățenilor Republicii Moldova, Veaceslav Platon și Gheorghe Cavcaliuc. O spune ambasadorul britanic la Chișinău, Steven Fisher. Potrivit diplomatului, țara sa este deschisă să colaboreze cu Republica Moldova...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2022, ora: 10:44

ULTIMA ORĂ! Noul viceprim-ministru al Reintegrării, Oleg Serebrian a depus jurământul

ULTIMA ORĂ! Noul viceprim-ministru al Reintegrării, Oleg Serebrian a depus jurământul

Astăzi, 19 ianuarie, Oleg Serebrian a depus jurământul pentru funcția de viceprim-ministru al Reintegrării.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2022, ora: 17:48

DOC/ Guvernul PAS cere ca în școli și grădinițe să se economisească resursele energetice

DOC/ Guvernul PAS cere ca în școli și grădinițe să se economisească resursele energetice

Guvernul PAS face economii pe seama copiilor. Ministerul Educației, condus de Anatol Topală, a emis o circulară prin care a cerut ca instituțiile de învățământ să economisească resursele energetice. Totodată, guvernarea a solicitat ca toate școlile și grădinițele să...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2022, ora: 17:34

Surse: Fostul prim-vicepreședinte al PDM, Oleg Serebrian l-ar putea înlocui pe Kulminski

Surse: Fostul prim-vicepreședinte al PDM, Oleg Serebrian l-ar putea înlocui pe Kulminski

Diplomatul și fostul deputat Oleg Serebrian este candidatul desemnat la funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare, conform surselor deschide.md apropiate Administrației Prezidențiale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2022, ora: 17:21

VIDEO/ Accident grav în sectorul Botanica al capitalei

VIDEO/ Accident grav în sectorul Botanica al capitalei

Astăzi, mai multe mașini s-au ciocnit în lanț în sectorul Botanica al capitalei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2022, ora: 16:41

Proteste masive în Germania: Nemții au cerut ÎNCHISOARE pentru Angela Merkel

Proteste masive în Germania: Nemții au cerut ÎNCHISOARE pentru Angela Merkel

Zeci de mii de persoane au protestat, luni seară, în numeroase oraşe din Germania, faţă de restricţiile antiepidemice şi faţă de posibila impunere a vaccinării, înregistrându-se violenţe între demonstranţi şi forţele de ordine.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2022, ora: 16:35

TUPEU: Plagiatorul Ciucă spune că nu a copiat deși documentele îl contrazic

TUPEU: Plagiatorul Ciucă spune că nu a copiat deși documentele îl contrazic

Plagiatorul Nicolae Ciucă sau premierul xerox cum mai este cunoscut ”dottore”, refuză să recunoască faptul că și-a plagiat teza de doctorat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2022, ora: 16:24

VIDEO/ ULTIMA ORĂ! Guvernul va compensa 80% din creșterea de tarif la agentul termic. Suma maximă compensată va constitui 815 lei

VIDEO/ ULTIMA ORĂ! Guvernul va compensa 80% din creșterea de tarif la agentul termic. Suma maximă compensată va constitui 815 lei

Guvernul vine cu măsuri de compensare la factura pe energie termică pentru consumatorii casnici. Acestea sunt îndreptate în special pentru cetățenii care fac parte din familiile social-vulnerabile și pentru cei care sunt conectați la sistemul centralizat de încălzire și...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)