Astăzi 23 Octombrie 2021, Sâmbătă - Ultima actualizare la 22 Octombrie 2021
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Economie 21 Ianuarie 2021, ora 10:32

Schemă dubioasă cu prejudicii de 2,5 milioane de euro. „Au acaparat” imobilele din jurul Autogării Centrale și le dau în chirie la prețuri de zeci de ori mai mari

Marime Font

Imobilele din jurul Autogării Centrale au devenit subiect de scandal. Unul dintre proprietarii companiei care deține imobilele și-a creat o firmă nouă, a obținut un contract de chirie a imobilelor, semnat tot de el din partea ambelor părți, și acum le oferă altor comercianți spații la preț de zeci de ori mai mare decât ar plăti el pentru acestea.

Asta reiese din declarațiile făcute de avocatul companiei Central House, Andrei Iosip, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit celor relatate, interesele patrimoniale ale companiei SRL „Central House”, deținătoarea imobilelor, sunt prejudiciate de mai mult de doi ani. Aceasta a fost declarată insolvabilă, chiar dacă pentru chiria bunurilor se achită mai mult de 100.000 de euro lunar de către beneficiarii finali.


Accesul la ștampilă și puterea „nemărginită” a administratorului
Compania SRL Central House are în calitate de asociați persoana juridică SRL „Ubicuit Grup” (70 %), persoana fizică Perciun Vitalie (20 %) și alte 3 persoane fizice străine. Funcția de administrator statutar a fost exercitată de către Perciun Vitalie, cel care deține o cincime din capitalul companiei.

Tot el a fost cel care sa inițiat procesului de insolvabilitate față de întreprinderea administrată, invocând incapacitatea de plată a acesteia. A făcut-o din numele unei alte companii, fondator al căreia este Perciun Ana, iar administrator – Perciun Vitalie.

„La cererea introductivă a SRL Central House s-a alăturat creditorul SRL Central Grup, invocând că deține drept de creanță.”

Astfel, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul Central din 10 iunie 2020 a fost admisă cererea introductivă a SRL Central House și cererea de alăturare a SRL Central Group și s-a intentat procesul de insolvabilitate față debitorul SRL Central House ca urmare a constatării incapacității de plată a acestuia. Decizia poate fi consultată AICI.

Ulterior, administratorul de insolvabilitate desemnat – Crețu Adriana - a fost împuternicit de instanță să preia controlul asupra bunurilor aflate în proprietatea Central House, însă acest lucru a întâlnit piedici din partea lui Perciun Vitalie.

„Analizând actele juridice și contabile ale debitorului, administratorul insolvabilității a constatat că debitorul SRL Central House deține în proprietate bunurile imobile cu numerele cadastrale: 0100206.340.01; 0100206.341.01; 0100206.343.01; 0100206.344.01; 0100206.345.01; 0100206.346.01; 0100206.380.01; 0100206381.01; 0100206.382.01; 0100206.383.01; 0100206.384.01; 0100206.385.01; 0100206.386.01; amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 58, cu suprafața totală de 2701,8 m.p.

Totodată, s-a mai stabilit și faptul că pe data de 01 august 2018 SRL „Central House”, fiind administrată de Perciun Vitalie, a încheiat cu SRL „Central Group”, o întreprindere afiliată și administrată de același Perciun Vitalie, un contract de locațiune. 


Cum 3 euro devin 50 printr-o singură semnătură

În baza contractului de locațiune, toate bunurile SRL Central House au fost transmise în locațiune pe o perioadă de 29 de ani către SRL Central Group. Acest contract este semnat de partea ambelor părți de Perciun Vitalie, în calitate de administrator statutar.

Conform contractului de locațiune, pentru folosirea spațiului închiriat, locatarul SRL „Central Group” s-a obligat la achitarea chiriei în mărime de 10 euro/lună pentru perioada 1 august 2018 — 31 decembrie 2018, 5 euro/lună pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 iulie 2019, 3 euro/luna pentru perioada 1 august 2019- 1 august 2047, inclusiv TVA, pentru 1 m.p., din suprafața comercială deținută în locațiune. Totodată, în pct. 3.4 al contractului de locațiune este stabilit faptul că locatarul efectuează plata chiriei și serviciilor comunale o dată la 6 luni.

În continuare SRL Central Group oferă bunurile imobile ale SRL Central House în sublocațiune la cca. 60-70 de chiriași la un preț ce oscilează între 40-50 euro pentru un m.p, la care se mai adună serviciile comunale și serviciile de pază.

Adică, SRL Central House primește drept preț pentru locațiune a 2701,8 m.p. suma de cca. 8 000 euro/lunar de la SRL Central Group pe când SRL Central Grup primește de la chiriași cel puțin 100 000 euro/lunar.

Creanțe și prejudicii de milioane

Față de debitorul SRL Central House au fost înaintate creanțe în valoare de zeci de milioane de lei, printre care ÎS Gările și Stațiile Auto – cca. 15 mln lei; SRL Gările Auto Moderne – cca. 9.5 mln lei și Perciun Vitalie - cca. 12 mln lei și SRL Central Group – cca. 4.5 mln lei.

Așa cum prevede procesul de insolvabilitate, după intentarea lui, contractul de locațiune din 01 august 2018 nu mai poate fi executat de către debitor. Acest lucru este prevăzut în Legea insolvabilității 149/2012 care prezumă neprofitabile și frauduloase asemenea contracte.

„Doar pe perioada locațiunii debitorului SRL Central House i sa creat un prejudiciu de cel puțin 2,5 mln de euro, or aceste mijloace financiare au fost încasate în contul SRL Central Group.”

Refuzul de a se conforma administratorului de insolvabilitate

„În acest context, la data de 04 ianuarie 2021 compania SRL Central Group a fost notificată de către administratorul insolvabilității SRL Central House despre rezoluțiunea contractului de locațiune, încetarea relațiilor de locațiune și obligația predării bunurilor către administratorul insolvabilității, așa cum este prescris în hotărârea judecătorească din 10 iunie 2020.

De asemenea și chiriașii care iau în sublocațiune bunurile imobile au fost notificați despre necesitatea reperfectării contractelor de locațiune, în sensul încheierii acestora cu compania SRL Central House, proprietarul legal al bunurilor imobile dar și despre riscul demarării procedurilor de evacuare forțată în caz de neexecutare a cerințelor administratorului insolvabilității”, relatează Andrei Iosip.

Central Group nu a ținut cont de solicitare, aceasta în pofida faptului că Legii insolvabilității, cerințele administratorului/lichidatorului înaintate în exercitarea atribuțiilor sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcție de răspundere și persoanele fizice.

Administratorul insolvabilități s-a adresat și în instanța de insolvabilitate cu o cerere de evacuare forțată a locatarului și sublocatarilor, cererea fiind respinsă de către instanța de judecată, deși din punct de vedere legislativ acest lucru trebuia să se întâmple. Administratorul de insolvabilitate fiind în drept să întreprindă acțiuni ce vor duce la îmbunătățirea situației financiare a companiei.

Contractul de locațiune, încheiat între SRL „Central House” și SRL „Central Group” indică faptul că locatarul se obligă să elibereze încăperile închiriate timp de 10 zile din momentul încetării contractului, iar în cazul rezilierii anticipate neîntemeiate la inițiativa locatarului, în termen de 10 zile. Astfel, contractul de locațiune prevede rezilierea anticipată a contractului de locațiune la inițiativa locatarului SRL „Central House” dar și obligația locatorului SRL Central Group de a elibera bunurile închiriate timp de 10 zile.

„În această ordine de idei, Vă informez că la data de 29.12.2020 locatarului SRL „Central Group” i-a fost comunicată declarația de reziliere/rezoluțiune anticipată a contractului de locațiune nr. 04/08 din 01 august 2018 și i s-a acordat un termen de 10 zile pentru eliberarea încăperilor închiriate și sublocaționate. Ultimul, însă, refuză executarea cerințelor administratorului insolvabilității, motivând prin faptul că contractul de locațiune este legal și este încheiat pe un termen de 29 de ani”, declară avocatul Central House SRL.

Executare cu forța

În continuare urmează să fie reperfectate contractele de locațiune cu chiriașii și întreprinse acțiuni de evacuare forțată față de acele persoane care vor refuza reperfectarea contractelor cu proprietarul bunurilor.

Lupta pe la spate

Un alt aspect la care Andrei Iosip atrage atenția se referă la tentativele SRL Central Group de a obține emiterea unei încheierii judecătorești ilegale cu privire la confirmarea unei încheieri arbitrale și eliberarea titlului executoriu în acest sens pentru a suspenda efectul juridic al acțiunilor administratorului insolvabilității.

La 04.01.2021 SRL Central Group s-a adresat Curții de Arbitraj de pe lângă AO Soluții Moderne cu o cererea prin care a contestat notificarea de rezoluțiune și ordinul privind masa debitoare emise de administratorul insolvabilității SRL Central House, solicitând nulitatea acestora. Reclamanta SRL Central Group a solicitat să fie amânată achitarea taxelor arbitrale până la examinare în fond a cauzei.

Coincidență sau nu, avocatul companiei SRL Central Group, Ion Dorogoi, se numără și el printre arbitrii Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă AO Soluții Moderne.

Încheierea arbitrală a fost emisă pe data de 04.01.2021, chiar în ziua depunerii cererii arbitrale, arbitrul Cozlitin Mihail. Acesta a dispus de a admite spre examinare cererea arbitrală înaintată de SRL Central Group împotriva pârâtului SRL Central House prin care se solicită declararea nulității notificării din 28.12.2020 și a ordinului nr. 1-01/2021, emise de administratorul insolvabilității SRL Central House, Veaceslav Timotin, constatarea valabilității contractului de locațiune din 01.08.2018, dispunerea înregistrării contractului de locațiune din 01.08.2018 în registrul de stat al bunurilor imobile.

Totodată, prin aceeași încheiere, arbitrul Cozlitin Mihail a dispus aplicarea măsurilor de asigurare, și anume a suspendat executarea notificării din 28.12.2020 și a ordinului nr. 1-01/2021, emise de administratorul insolvabilității SRL Central House, Veaceslav Timotin, pînă la exmainarea cauzei în fond. S-a interzis administratorul insolvabilității Veaceslav Timotin de a prelua de la SRL Central Grup bunurile imobile ce aparțin SRL Central House în proces de insolvabilitat, cu suspendarea procedurii de evacuare a bunurilor și persoanelor, până la examinarea cauzei în fond.

Arbitraj ilegal

Autorii conferinței susțin că încheierea emisă de arbitrul Cozlitin Mihail este „fără dubii un ilegală. Aceasta contravine în mod direct hotărârii irevocabile a Judecătoriei Chișinău sediul Central din 10 iunie 2020 prin care administratorul insolvabilității SRL Central House a fost împuternicit să preia în posesiune și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile ce aparțin masei debitoare a SRL Central House.

De asemenea, încheierea arbitrală este contrară și prevederilor art. 5 (2) din Legea insolvabilității 149/2012, care prevede că instanța de insolvabilitate dispune de competență exclusivă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a litigiilor ce țin de masa debitoare.

Cu toate acestea, conform regulilor de procedură arbitrală a Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă AO Solutii Moderne, executarea forțată a măsurii asiguratorie dispusă prin încheierea arbitrală trebuie încuviințată de către instanța de judecată și eliberat titlul executoriu. Însă, conform art. 123 (5) din Regulile de procedură arbitrală, instanța de judecată refuză executarea măsurii de asigurare aplicate de Curtea Internațională de Arbitraj dacă aceasta este incompatibilă cu o măsură solicitată sau aplicată anterior de instanța de judecată, or prin hotărârea Judecătoriei Chișinău din 10 iunie 2020 instanța de insolvabilitate a obligat administratorul insolvabilității să preia în posesiune și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile ce aparțin masei debitoare a SRL Central House.”

Astfel, până la moment au existat 2 tentative ale SRL Central Group de a obține încuviințare executorii măsurii de asigurare aplicate de Curtea de Arbitraj, însă cererile au fost restituite. Totodată, la data de 14.01.2021 SRL Central House a depus cererea pentru a treia oară.

Cea de a treia cerere, de asemenea, a fost respinsă de instanță.

Decizia emisă de Judecătorul Judecătoriei Chișinău, (sediul Centru), emisă pe data de 20 ianuarie 2021, arată în modul următor:

„Se respinge cererea privind dispunerea executării măsurilor de asigurare, încuviințate prin încheierea arbitrală nr. ARB 11/01-04.01.2021 din 04 ianuarie 2021, emisă de Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă AO ”Soluții Moderne”, în cadrul litigiului între SRL ”Central Group” și SRL ”Central House”, în proces de insolvabilitate pe marginea contractului de locațiune nr. 04/08 din 01 august 2018.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la comunicare, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).”

Central House vine cu o solicitare către întreg corpul judecătoresc de a examina cu maximă diligență și responsabilitate cererea adresată de SRL Central Group, menționând că admiterea unei asemenea cereri și încuviințarea executării măsurilor de asigurare aplicate de Curtea de Arbitraj ar însemna încălcarea prevederilor Legii insolvabilității 149/2012 precum și a hotărârii Judecătorești irevocabile din 10 iunie 2010.”, declară Andrei Iosip.

Central House susține că „anume acțiunile SRL Central Group urmează a fi calificate ca ilegale și infracționale, or această companie beneficiază de venituri colosale de pe seama pierderilor suportate de debitorul SRL Central House, care a ajuns în insolvență doar ca urmare a acțiunilor lui Vitalie Perciun.”

https://bani.md 
 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 16:47

Carburanții din nou se SCUMPESC! ANRE a afișat noile prețuri

Carburanții din nou se SCUMPESC! ANRE a afișat noile prețuri

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri plafon la produsele petroliere – prețurile la pompă ar putea crește din nou din 23 octombrie, scrie tv6.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 16:40

Eugeniu Sinchevici(PAS) a fost surprins cum joacă tetris la telefonul mobil: Se discuta despre instituirea stării de urgență în RM

Eugeniu Sinchevici(PAS) a fost surprins cum joacă tetris la telefonul mobil: Se discuta despre instituirea stării de urgență în RM

Eugeniu Sinchevici,cel mai tânăr deputat PAS, a fost surprins, astăzi, în cadrul ședinței a Parlamentului cum joacă tetris la telefonul mobil. În timp ce se discuta instituirea stării de urgență în Republica Moldova pentru 30 de zile.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 16:23

Complexul Memorial ,,Eternitate” a fost deconectat temporar. Este și el afectat de criza gazelor

Complexul Memorial ,,Eternitate” a fost deconectat temporar. Este și el afectat de criza gazelor

În legătură cu criza în sectorul energetic înregistrată în Republica Moldova, la decizia Ministerului Apărării, alimentarea cu gaze naturale a Focului veșnic de la Complexul Memorial „Eternitate” a fost deconectată temporar, până la remedierea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 16:16

METEO/ Meteorologii anunță sfârșit de săptămână cu ploi și vreme rece

METEO/ Meteorologii anunță sfârșit de săptămână cu ploi și vreme rece

După o perioadă caldă şi însorită, meteorologii prognozează un sfârșit de săptămână cu vreme rece, cer variabil, izolat ploi de scurtă durată, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 15:47

Marina Tauber vrea să fie primar de Bălți

Marina Tauber vrea să fie primar de Bălți

Marina Tauber vrea să fie primar de Bălți. A fost desemnată candidata Partidului ”Șor” la această funcție, transmite dosarmedia.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 11:52

VIDEO/ Incendiu VIOLENT la o fabrică de praf de puşcă din Rusia: Șapte oameni au murit

VIDEO/ Incendiu VIOLENT la o fabrică de praf de puşcă din Rusia: Șapte oameni au murit

Şapte persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte nouă sunt date dispărute în urma unui incendiu declanşat la o fabrică de praf de puşcă şi produse chimice în regiunea Riazan (vestul Rusiei), a anunțat vineri Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 11:42

DECIS! 16500 de tone de păcură vor fi eliberate din rezerva de stat SA „Termoelectrica”

DECIS! 16500 de tone de păcură vor fi eliberate din rezerva de stat SA „Termoelectrica”

Agenţia Rezerve Materiale va elibera din rezervele de stat, 16 500 de tone de păcură întreprinderii SA „Termoelectrica”. O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi, 22 octombrie, de cabinetul de miniștri.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 11:35

Reacția lui Vadim Ceban după ce Gavrilița a declarat că „Moldova-Gaz nu se ține de cuvânt și nu asigură presiunea necesară în rețeaua de gaze”

Reacția lui Vadim Ceban după ce Gavrilița a declarat că „Moldova-Gaz nu se ține de cuvânt și nu asigură presiunea necesară în rețeaua de gaze”

Șeful Moldovagaz a venit cu o reacție după ce în această dimineață prim-ministra, Natalia Gavrilița, a declarat că „Moldova-Gaz nu se ține de cuvânt și nu asigură presiunea necesară în rețeaua de gaze”, de aceea sunt impuși să se miște mai repede pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 11:28

FOTO & VIDEO. Cea mai mare roată panoramică din lume a fost inaugurată în Dubai

FOTO & VIDEO. Cea mai mare roată panoramică din lume a fost inaugurată în Dubai

Dubai a inaugurat cea mai mare și mai înaltă roată panoramică din lume. Este un nou atu pentru orașul care încearcă să-și consolideze statutul de centru turistic. Roata a fost deschisă publicului cu un spectacol de drone, lumini și artificii, transmite digi24.ro.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 11:22

Moldova va prelua expertiza Ucrainei privind importul de gaze

Moldova va prelua expertiza Ucrainei privind importul de gaze

Mai multe țări se confruntă fără precedent cu criza energetică, inclusiv și Republica Moldova. Astfel, va fi creat un grup de lucru pentru preluarea expertizei Ucrainei privind importul de gaze. Înțelegerea a fost atinsă de către viceprim-ministrul Nicu Popescu, ministru al...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 11:13

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Republica Moldova rămâne în zona roșie

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Republica Moldova rămâne în zona roșie

Comitetul Național pentru Situații de Urgență din România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Republica Moldova rămâne în continuare în zona roșie, din cauza numărului mare de infecții cu COVID-19 care au fost înregistrate în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 11:04

Elena Ceruța, procurora PCCOCS, a fost exclusă din Comisia de organizare a alegerilor în Colegiile din subordinea CSP

Elena Ceruța, procurora PCCOCS, a fost exclusă din Comisia de organizare a alegerilor în Colegiile din subordinea CSP

Elena Ceruța, procurora din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauzei Speciale (PCCOCS), care a gestionat dosarul de rejudecare pe numele lui Veaceslav Platon, a fost exclusă din Comisia de membri de organizare a alegerilor în Colegiile din subordinea Consiliului...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 10:56

Corupție la ASP: Procuratura Generală a pornit o urmărire penală

Corupție la ASP: Procuratura Generală a pornit o urmărire penală

Procuratura a pornit o urmărirea penală după sesizarea Nataliei Gavriliță privind acțiunile pretins ilegale ale factorilor de decizie ai Î.S. CRIS Registru și Agenției Servicii Publice, transmite știri.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 10:50

Josep Borrell: „Actualele preţuri la energie sunt consecinţele unui joc geopolitic major, cu o puternică dimensiune externă”

Josep Borrell: „Actualele preţuri la energie sunt consecinţele unui joc geopolitic major, cu o puternică dimensiune externă”

Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri externe, Josep Borrell, a declarat la summitul UE început pe 21 octombrie, că criza prețurilor la energie este rezultatul unui „joc geopolitic major”, relatează MOLDPRES cu referire la Digi24.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2021, ora: 10:29

Astăzi, Guvernul se întrunește în plenul Parlamentului pentru a solicita starea de urgență în sectorul gazelor naturale. Ce vor decide?

Astăzi, Guvernul se întrunește în plenul Parlamentului pentru a solicita starea de urgență în sectorul gazelor naturale. Ce vor decide?

Pentru a purcede la achiziționarea propriu-zisă a gazelor naturale din surse alternative, astfel încât presiunea din rețele să revină la o limită normală și țara să fie asigurată, sunt necesari cinci pași. Unul din ei este ca prim-ministra Natalia Gavrilița să meargă cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2021, ora: 16:03

VIDEO/ Furt la Florești: Extrăgeau din pământ țevile unui apeduct nefinalizat

VIDEO/ Furt la Florești: Extrăgeau din pământ țevile unui apeduct nefinalizat

Ziua amiaza mare, mai multe persoane s-au pornit la furat. Acestea au fost prinse în flagrant de către Poliție, în timp ce extrăgeau din pământ țevile unui apeduct nefinalizat pe un câmp din Florești.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2021, ora: 15:33

De ce britanicii pun lapte în ceai? Care este motivul

De ce britanicii pun lapte în ceai? Care este motivul

În Marea Britanie, prepararea ceaiului este o treabă destul de serioasă. Cu toate acestea, v-ați întrebat vreodată de ce britanicii pun mereu lapte în ceai? Ei bine se pare că acest lucru nu are nicio legătură cu gustul băuturii. Haideți să vedem care este de fapt...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2021, ora: 15:24

Erdogan ameninţă că va expulza ambasadorii a zece ţări care au îndemnat la eliberarea unui opozant: "Îi daţi cumva o lecţie Turciei?"

Erdogan ameninţă că va expulza ambasadorii a zece ţări care au îndemnat la eliberarea unui opozant: "Îi daţi cumva o lecţie Turciei?"

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a ameninţat că va expulza ambasadorii a zece ţări, printre care Franţa, Germania şi SUA, după un apel în favoarea eliberării opozantului Osman Kavala lansat de aceste state, au informat joi mass-media turce, transmite AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2021, ora: 15:11

Fenomen rar! Deșertul Atacama a înflorit

Fenomen rar! Deșertul Atacama a înflorit

Locuitorii din regiunea Atacama, la granița dintre Peru și Chile, sunt spectatorii unui fenomen rar. După multe ploi abundente, în emisfera sudică au ieșit din pământ milioane de flori albe și roz. Deși nu e prima dată când deșertul Atacama este acoperit cu flori după ploi, presa...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2021, ora: 14:50

SOCIALIȘTII l-au dorit pe Platon în Parlament. Deputat: ,,Scopul lor a fost de a-i spăla imaginea”

SOCIALIȘTII l-au dorit pe Platon în Parlament. Deputat: ,,Scopul lor a fost de a-i spăla imaginea”

Deputații Partidului Socialiștilor din Moldova și-au dorit să-l aducă pe fugarul Veaceslav Platon în Parlament. Potrivit deputatului PAS, Dumitru Alaiba, scopul lor a fost de a-i spăla imaginea acestuia, potrivit punctul.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2021, ora: 14:39

Ucraina a anulat licitația Carierei de piatră din Pervomaisc, dar a fost anunțată alta. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprității Publice

Ucraina a anulat licitația Carierei de piatră din Pervomaisc, dar a fost anunțată alta. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprității Publice

Licitația anunțată de autoritățile din Ucraina, care urma să fie organizată pe 20 octombrie, curent, cu privire la folosirea „Carierei de piatră concasată din granit” din Pervomaisc, a fost anulată. În același timp, autoritățile ucrainene anunță o altă licitație...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2021, ora: 14:26

FOTO/VIDEO. Explozie de proporție în China: Trei persoane au decedat și 10 au fost rănite

FOTO/VIDEO. Explozie de proporție în China: Trei persoane au decedat și 10 au fost rănite

O explozie provocată de o scurgere de gaze într-un restaurant a afectat grav, joi, o stradă aglomerată dintr-un Shenyang, China. Din primele informații, trei oameni au murit și zeci au fost răniți, transmite digi24.ro.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2021, ora: 14:14

Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicilor din domeniul justiției. Moțiunea a fost depusă de BECS

Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicilor din domeniul justiției. Moțiunea a fost depusă de BECS

Astăzi, Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicilor din domeniul justiției, după dezbateri care au durat mai bine de două ore, timp în care guvernarea și opoziția s-au criticat reciproc de subordonarea justiției, unul dintre principalele subiecte de dezbateri fiind...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2021, ora: 13:30

Un moldovean, anunțat în căutare internațională pe canalele Interpol, a fost reținut în Cehia și extrădat autorităților din Republica Moldova

Un moldovean, anunțat în căutare internațională pe canalele Interpol, a fost reținut în Cehia și extrădat autorităților din Republica Moldova

Un moldovean de 23 de ani, anunțat în căutare internațională pe canalele Interpol cu scop de arest și extrădare la solicitarea Inspectoratului de Poliție Ungheni, a fost reținut în Cehia și extrădat autorităților din Moldova, transmite deschide.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2021, ora: 13:00

VIDEO/ O conductă de peste 2 km în lungime a fost descoperită la granița ucraineano-moldovenească

VIDEO/ O conductă de peste 2 km în lungime a fost descoperită la granița ucraineano-moldovenească

În ziua de 20 octombrie, în apropriere de lacul de acumulare Ciciurgan, a fost depistată o țeavă de plastic, potrivit echipa.md.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)