R. Moldova - STAT EȘUAT! Forța de muncă a scăzut cu 6% într-un singur an

publicat în Politică pe 2 Aprilie 2021, 11:32

 

În anul 2020 forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 867,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 5,7% față de anul 2019 (919,3 mii).

Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM), în cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (52,4%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (47,6%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (54,4% și, respectiv, 45,6%).

Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a constituit 40,3%, fiind în scădere față de nivelul anului precedent (în anul 2019 - 42,3%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 45,1%, în comparație cu cea feminină – 36,1%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 46,5% în mediul urban și 36,3% în mediul rural.

Populaţia ocupată a constituit 834,2 mii persoane, fiind cu 4,4% mai mică față de anul 2019 (872,4 mii). Ca și în cazul populației economic active, ponderea bărbaților este mai mare față de cea a femeilor (52,1% bărbați și 47,9% femei), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (54,7% mediul rural și, respectiv, 45,3% mediul urban).

Totodată, în 2020, rata şomajului la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,8%, fiind mai mică față de anul 2019 (5,1%)

Rata șomajului la bărbați a fost de 4,3%, iar la femei – de 3,2%; în mediul urban – 4,5% și în mediul rural – 3,3%.

În rândul persoanelor de 15-24 de ani rata șomajului a constituit 10,9%, valoarea acestui indicator a înregistrat disparități importante pe sexe (12,3% pentru femei, 9,9% – bărbați) și medii (14,6% pentru mediul urban, 7,0% - rural), iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 6,2%.