Astăzi 24 Ianuarie 2022, Luni - Ultima actualizare la ora 17:54
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Istorie 11 Noiembrie 2021, ora 07:35

ISTORIECRIMELE COMUNISMULUI: Călătorie în Kolîma

Marime Font

Prezentul descoperit la Kolîma de istoricul francez Nicolas Werth este reflectat şi explicat prin teribilul trecut. Un prezent lipsit de speranţă, întunecat, o fundătură tipică rusească.

Nicolas Werth, cunoscutul istoric francez spe­cializat în istoria comunismului (co­au­tor al celebrei Cărţi negre a co­mu­nis­mu­lui, autorul capitolului despre URSS), să­tul de studiul academic, atras ca toţi istoricii adevăraţi şi de materialitatea istoriei, a hotărât să facă o călătorie de aproape trei săptămâni, între 13 august-3 sep­tem­brie 2011, chiar în inima Gu­lagului, în regiunea Ko­lîma. Werth s-a alăturat unui grup de cercetători ai asociaţiei ruse Memorial, aflaţi într-o misiune de te­ren pentru a cerceta şi inventaria atât mărturiile puţinilor supravieţuitori ai Gu­lagului (istorie orală), cât şi obiectele care au însoţit această imensă tragedie umană, dar şi pentru a topografia amplasamentele uriaşei încrengături care a fost Gulagul (nu degeaba comparat cu un „arhipelag“, după celebra formulă a lui Soljeniţîn), în vederea constituirii unui muzeu virtual al acestuia. „După ani petrecuţi printre ar­hivele birocratice şi dezumanizante ale Gu­lagului, aici am găsit valoarea ne­pre­ţuită a mărturiei. Căci, dacă lagărul a fost o experienţă colectivă, cunoscută de fie­care al şaselea adult rus între anii 1930 şi începutul anilor 1950, tot aşa a fost şi o experienţă profund individuală: în universul concentraţionar, mai mult de­cât oriunde altundeva, omul este fun­damental singur“.

Jurnalul acestei călătorii s-a trans­format rapid şi logic într-o in­te­re­santă carte. Autorul şi grupul din care făcea parte au zburat cu avi­onul 8.000 de kilometri, din Mos­cova către Magadan, capitala imensei re­giuni care are o suprafaţă de două mi­li­oa­ne de kimometri pătraţi (!), ajungând du­pă doar nouă ore, motiv de a rememora calvarul pe care-l suportau deţinuţii pen­tru a ajunge în lagărele unde aveau să su­fere şi, de multe ori, şi să moară: o lună sau două, îngrămădiţi în vagoane de vite, până să ajungă la capătul lumii sovietice, Vladivostok, unde se aflau lagărele de tran­zit, iar de aici, îmbarcaţi claie peste gră­madă, în cala unor vapoare, o săptămână, pe o mare agitată, pentru a ajunge în „in­fernul alb“.


Întreaga materie a jurnalului este cons­truită în oglindă: prezentul descoperit de istoricul francez este reflectat şi explicat prin teribilul trecut. Werth face şi o scurtă prezentare a istoriei celebrei Kolîma şi a sistemului de lagăre Dalstroi. Cel dintâi eu­ropean care a străbătut regiunea a fost Jan Czerki, un geograf, paleontolog, ex­plo­ra­tor polonez, exilat în Siberia de ţarul Ale­xandru al II-lea pentru participarea la in­surecţia polonă din 1863-’64. Kolîma era locuită doar de câteva zeci de mii de eveni şi yukarigirzi, popoare siberiene care tră­iau din creşterea renilor, pescuit şi vâ­nă­toare. Însă în septembrie 1929, o expediţie sovietică a descoperit zăcăminte aurifere, ceea ce avea să schimbe complet datele pro­blemei. Aurul însemna bani şi, mai ales, devize străine pentru planurile cin­ci­nale ale lui Stalin. La 13 noiembrie 1931, Consiliul Muncii şi al Apărării URSS a ins­tituit Dalstroi, structură menită a exploata iniţial aurul (dar s-a găsit şi staniu, cobalt, tungsten, uraniu) din regiune, condus de un stalinist „luminat“ de tip vechi, le­to­nul Eduard Berzin, care avea şi el să fie asasinat, ca mulţi alţi comunişti de rit vechi (leninist), în 1938. Văduva lui a oferit o imagine puternic idealizată a vieţii no­men­klaturiştilor din zonă. Treptat, deţinuţii au început să sosească cu miile şi zecile de mii, îm­pingând limita şi aria de ex­ploatare a Dalstroiului din ce în ce mai departe, către nordul (şi) mai îngheţat şi neospitalier chiar faţă de Ma­gadan. Mortalitatea era mare, dar „cifrele anuale privind mortalitatea în la­gărele Kolîmei nu au fost făcute publice în­tot­dea­u­na“, acestea, cele oficiale, fiind de la 13,8% în 1933, 4,5% în 1934, dar ajungând şi la 20% în perioada cea mai grea a Gu­lagului, 1942-’43. În timpul Marii Terori (1937-’38), au fost asasinaţi zeci de mii de deţinuţi, după cote primite de Berzin de la centru, făcându-se pur şi simplu cu­ră­ţenie în Gulag, omorând prin împuşcare ultimii opozanţi politici ai regimului.

Dar ce a rămas din Gulag? Nu mare lucru, căci statul rus putinian nu avea niciun in­teres să dezgroape sau să prezerve tre­cu­tul incomod. „Statul rus nu s-a implicat prin nicio politică patrimonială în ceea ce priveşte Gulagul sau represiunile sta­liniste în general; nu a luat nici cea mai mică măsură de conservare a locurilor unde au avut loc execuţiile, a celor de de­tenţie, de deportare sau exploatare a mâi­nii de lucru în regim forţat. Doar Bi­se­rica Ortodoxă s-a interesat de câteva lo­curi, pe care le-a integrat rapid în ser­viciul propriilor interese.“ Nemai­be­ne­fi­ciind de uneltele statului totalitar, cel rus postsovietic nu a putut să împiedice libera iniţiativă în domeniul recuperării me­mo­riei, de aceea din Gulag a rămas ceea ce diverşi oameni, fie având legături familiale cu istoria Gulagului (părinți, bunici sau chiar ei înşişi fiind închişi), fie dezvoltând un interes special, personal au adunat și păstrat. Din această perspectivă, este pa­radoxal – şi explică parţial amnezia – fap­tul că lagărele şi fabricile morţii ale re­gi­mului nazist au fost transformate în ex­traordinare muzee, în timp ce sutele de la­găre sovietice care au înghiţit (chiar dacă nu au omorât) o populaţie mult mai nu­me­roasă au dispărut pur şi simplu. Sunt mai multe motive: în primul rând, distanţa temporală care ne separă, ele începând să fie dezasamblate la sfârşitul anilor ‘50, apoi lipsa interesului politic pentru păs­trarea lor şi, nu în ultimul rând, pe­ri­sa­bi­litatea materialelor folosite pentru ri­di­ca­rea lagărelor Gulagului. Cele mai multe fiind situate în plină Siberie, unde pădurea cade pe tine, ele au fost construite fo­lo­sind mai ales lemnul.
Care este prezentul Kolîmei? Unul lipsit de speranţă, întunecat, o fundătură tipică rusească. În mod firesc, după prăbuşirea im­periului sovietic, zona s-a de­populat masiv. În Magadan abia dacă mai trăiesc 100.000 de oameni, o treime din populaţia anilor 1980, depopularea fiind şi mai accentuată în orăşelele de la nord de Magadan, aproape toate construite în lo­curi care au găzduit lagăre. Iagodnoe, fos­ta capitală birocratică a Dalstroi, avea 15.000 de locuitori în 1950, în marea lor ma­joritate angajaţi ai birocraţiei sis­te­mu­lui, pentru ca, la sfârşitul anilor 1980, să ră­mână 10.000, iar acum doar 3.000. „Ma­re parte din comerţul cu amănuntul din Magadan aparţinea chinezilor şi aproa­pe toate produsele manufacturate de uz cu­rent şi cele alimentare erau importate din China“, aceasta fiind, e drept, mult mai aproape decât Moscova. Majoritatea clă­dirilor oraşului Magadan au fost cons­truite de prizonierii japonezi capturaţi în 1945, transferaţi aici din Vladivostok. „De la dispariţia URSS, de când Moscova a decretat, la începutul lui 1990, că marele nord, în întregul lui, nu mai este ren­tatbil, exceptând zonele petrolifere, po­siol­ki – orăşelele, n.m. - de aici, din Ko­lîma, s-au golit unul după altul. Lo­cui­torii care au avut mijloace s-au întors pe continent, în oraşele de provincie, un­de locuinţele erau încă accesibile. Cei­lalţi au rămas în Kolîma, mulţumindu-se să se grupeze în vreo zece orăşele mai im­portante.“ Werth observă şi paradoxala frumuseţe uci­gătoare - la propriu - a na­turii: „În afa­ră de peisaj, culoarea ru­gi­nie este cel mai frumos lucru din Kolîma. N-am vă­zut nicăieri altundeva atâtea obi­ecte ru­ginite, de toate formele, mă­ri­mile şi de toate nuanţele de roşu, arămiu şi brun“; „Frumuseţea Kolîmei este tul­burătoare. Dar mă întreb ce-or fi putut vedea cei con­damnaţi aici, la 9.000 km - la fel de bine le-ar fi putut zice ani-lumină - de casă. N-am admirat ni­cio­dată peisajul. Abia după aceea memoria mea a putut înregistra ceva“, mărturisea Varlam Şa­lamov în celebra sa carte Recits de Ko­lî­ma.

Nicolas Werth întâlneşte tot felul de personaje, unele cunoscând în mod direct Gulagul. Fiecare istorioară personală face in­te­ligibilă istoria şi demonstrează, fără putinţă de tăgadă, cruzimea unui sistem totalitar pentru care destinul unui om nu reprezenta nimic. Unul dintre cei în­tâlniţi îşi deschisese un muzeu par­ti­cu­lar în propriul apartament comunist, de două camere, în care îngrămădise tot felul de obiecte recuperate din diversele lagăre aflate în disoluţie; altul, patronul unei în­treprinderi care exploata zăcămintele au­rifere, se căieşte, punând cruci imense în dreptul gropilor comune, în continuare prea puţin căutate şi descoperite. În 15 ani a ridicat 12 cruci, căci „în toată Ko­lîma, peste 180.000 de deţinuţi au fost ucişi şi îngropaţi fără mormânt creş­ti­nesc, aşa că, vedeţi, am ce face până la sfârşitul zilelor mele“. Autorul observă şi idealizarea muncii sovietice. „Multe do­cumente proslăvesc cucerirea Kolîmei: gra­fice care afişau curbele ascendente ale producţiei de aur, staniu, cobalt, ura­niu; panouri de onoare ce lăudau o bri­gadă sau alta care-şi depăşise planul. Nimic nu dezvăluia că aceşti muncitori erau deţinuţi, foşti deţinuţi sau oameni liberi“, dar şi rămăşiţele unor cutii poştale în care deţinuţii puteau depune plângeri adresate Sovietului Suprem al URSS. De re­gulă, se primeau răspunsuri negative stan­dard, după trei-patru luni, însă şi această tehnică sovietică vicleană, menită a pre­lungi speranţa faţă de revizuirea do­sa­relor/sentinţelor (una pur utopică), era concepută pentru a-l păstra în viaţă pe deţinut cât mai mult timp posibil, pentru a-l exploata la maximum. Până la capăt. Însă, oricât am încerca să înţelegem ceea ce a fost lagărul, dinamica şi procesul is­toric ce l-a generat, rămâne o dimensiune care nu poate fi nici exprimată, nici în­ţe­leasă, o uriașă dimensiune a durerii, căci „Lagărul este, în mod sigur, o şcoală ne­gativă a vieţii (...) Fiecare clipă pe­tre­cu­tă în tabără este otrăvită. Sunt prea mul­te lucruri pe care omul n-ar trebui nici să le vadă, nici să le cunoască; şi, dacă le vede, cel mai bine este să moară“ (Şa­lamov). 


NICOLAS WERTH - Drumul din Kolîma. Călătorie pe urmele Gulagului; Traducere de Cătălina Mihai; Editura Corint, 2012

Autor: Codruț Constantinescu

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 17:54

La Iași a fost semnat primul contract pentru construirea unei rețele de apeducte între România și R. Moldova

La Iași a fost semnat primul contract pentru construirea unei rețele de apeducte între România și R. Moldova

La invitația președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Adrian Dupu, a participat luni, 24 ianuarie 2022, la semnarea primului contract pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductelor de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 17:49

Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Sofia nu va presta servicii consulare timp de câteva zile

Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Sofia nu va presta servicii consulare timp de câteva zile

Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria informează că, timp de câteva zile, Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Sofia nu va presta servicii consulare, informează realitatea.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 17:31

Cu 20 de nave, rușii au început manevre în Marea Baltică

Cu 20 de nave, rușii au început manevre în Marea Baltică

Douăzeci de nave ale marinei militare ruse au ieşit luni în Marea Baltică pentru exerciţii, care intervin în contextul tensiunilor sporite dintre Moscova şi Occident în legătură cu Ucraina, dar şi al informaţiilor potrivit cărora Statele Unite ar putea trimite trupe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 17:25

De astăzi, noi restricții în Republica Moldova. Cum pot fi verificate certificatele COVID-19

De astăzi, noi restricții în Republica Moldova. Cum pot fi verificate certificatele COVID-19

În contextul deciziei CNESP privind permiterea accesului clienţilor în spaţiile comerciale, de deservire şi agrement doar cu prezentarea certificatului COVID, din 22 ianuarie 2022, autorităţile reamintesc agenţilor economici că verificarea certificatelor COVID poate fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 17:21

Primăria municipiului Chișinău și-a închis ușile pentru vizitatori

Primăria municipiului Chișinău și-a închis ușile pentru vizitatori

Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada 24 ianuarie - 20 februarie accesul vizitatorilor în clădirea municipalității este restricționat, în contextul situației pandemice prin infecția COVID-19, transmite jurnal.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 17:13

„Ghena de la CNA” a fost plasat în arest la domiciliu. Procurorul de stat a atacat decizia la CA Chișinău

„Ghena de la CNA”  a fost plasat în arest la domiciliu. Procurorul de stat a atacat decizia la CA Chișinău

Șeful CNA, Ghenadie Tanas, învinuit de îmbogățire ilicită, fals în declarații și practicarea ilegală a activității financiare, a fost plasat în arest la domiciliu, pe 14 ianuarie curent, pe un termen de 30 de zile. Procurorul de stat a atacat decizia...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 17:06

Transautogaz explică de ce a majorat prețul la gazul natural: Compania poate decide să mărească prețul și pe baza așteptărilor

Transautogaz explică de ce a majorat prețul la gazul natural: Compania poate decide să mărească prețul și pe baza așteptărilor

Compania Transautogaz care este deținută în proporție de 100% de monopolistul Gazprom a venit cu o explicație de ce a decis să scumpească brusc prețul la gazul natural comprimat pe care îl vinde la stațiile proprii. Asta chiar dacă nu existau deocamdată niciun fel de motiv...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 16:54

„Dosarul Energocom”: Socialistul Dodon este așteptat la PG pentru a oferi explicații procurorilor

„Dosarul Energocom”: Socialistul Dodon este așteptat la PG pentru a oferi explicații procurorilor

Marți, 25 ianuarie, socialistul Igor Dodon este așteptat la Procuratură pentru a oferi detalii în dosarul „Energocom”, în care a fost recunoscut în calitate de bănuit. Informația a fost confirmată de către avocatul ex-președintelui, Maxim Lebedinschi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 16:44

Rusia spune că NATO acționează „isteric” și că „exacerbează tensiunile”, după anunțul Alianței că își va accentua prezența în Est

Rusia spune că NATO acționează „isteric” și că „exacerbează tensiunile”, după anunțul Alianței că își va accentua prezența în Est

Rusia a reacționat la anunțul accentuării prezenței militare a NATO în regiunea Europei de Est - Kremlinul spune că Occidentul „exacerbează tensiunile” și că acționează „cu isterie” prin această decizie, relatează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 16:41

În ultima săptămână din ianuarie se așteaptă ger şi ninsori

În ultima săptămână din ianuarie se așteaptă ger şi ninsori

Noaptea ger sever și ziua soare cu dinţi, pe alocuri cu ninsori, prognozează Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru această săptămână, ultima din luna ianuarie, transmite MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 16:35

UE anunță că nu va mai importa gaze și petrol din Rusia

UE anunță că nu va mai importa gaze și petrol din Rusia

Publicația spaniolă El Pais scrie că liderii UE discută în acest zile despre pachetul de sancțiuni economice la adresa Rusiei dacă Moscova începe o nouă invazie în Ucraina. Potrivit sursei citate, printre sancțiunile luate în calcul se numără inclusiv stoparea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 16:22

Avocații fac un pas înapoi și renunță la greva generală! Dorin Popescu: Avocații dau dovadă de mai multă înțelepciune decât autoritățile

Avocații fac un pas înapoi și renunță la greva generală! Dorin Popescu: Avocații dau dovadă de mai multă înțelepciune decât autoritățile

Avocații renunță la greva generală. Decizia a fost luată de Consiliului Uniunii Avocaților, după ce vineri Parlamentul a aprobat amendamentul potrivit căruia apărătorii nu vor putea fi reținuți, arestați, percheziționați decât cu acordul prealabil al Consiliului Uniunii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 16:10

Ai grijă de sănătatea ta începând de acum: 10 alimente care sunt foarte bune pentru inima ta

Ai grijă de sănătatea ta începând de acum: 10 alimente care sunt foarte bune pentru inima ta

Un regim adecvat bolilor cardiovasculare nu trebuie să fie guvernat doar de restricții. Desigur, cu toții știm că dacă suferim de boli de inimă, sau dacă avem probleme cu tensiunea, nu trebuie să mâncăm sărat, gras, condimentat, trebuie să ne abținem de la murături, carne de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 15:58

Lămâia ne poate scăpa de kilogramele în plus și are multiple beneficii pentru organism

Lămâia ne poate scăpa de kilogramele în plus și are multiple beneficii pentru organism

Lămâile au multiple beneficii pentru organism, inclusiv pentru controlul greutății.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 15:52

Ziua Unirii Principatelor Române. Eugen Tomac: A fost primul pas spre făurirea României întregi. Astăzi, la 163 de ani distanță, românii continuă să lupte pentru unitatea țării

Ziua Unirii Principatelor Române. Eugen Tomac: A fost primul pas spre făurirea României întregi. Astăzi, la 163 de ani distanță, românii continuă să lupte pentru unitatea țării

Unirea de la 1859 a fost primul pas spre făurirea României întregi, iar astăzi, la 163 de ani distanță, românii continuă să lupte pentru unitatea țării, a fost mesajul transmis de eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE) cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 15:42

Germania a refuzat să livreze arme Ucrainei: Nu livrăm arme, nu putea înclina balanţa militară, dar trimitem un spital de campanie

Germania a refuzat să livreze arme Ucrainei: Nu livrăm arme, nu putea înclina balanţa militară, dar trimitem un spital de campanie

Ministrul german al apărării, Christine Lambrecht, a precizat sâmbătă că Germania nu ia în calcul să livreze arme Ucrainei în actualul context de criză cu Rusia, considerând că aceasta nu ar face decât să agraveze tensiunile, transmite defenseromania cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 15:34

Başcanul Găgăuziei cere majorarea volumului finanţărilor de la bugetul de stat

Başcanul Găgăuziei cere majorarea volumului finanţărilor de la bugetul de stat

Başcanul Găgăuziei, Irina Vlah, a solicitat Guvernului să majoreze volumul finanţărilor de la bugetul de stat pe fondul creşterii puternice a preţurilor şi a inflaţiei prognozate pentru 2022.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 15:28

1,4 milioane de locuitori din Harkov își păstrează „calmul și sângele rece” în fața iminentei invazii ruse

1,4 milioane de locuitori din Harkov își păstrează „calmul și sângele rece” în fața iminentei invazii ruse

Locuitorii din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, spun că speră la ce-i mai bine, dar se pregătesc pentru ce-i mai rău, cu gândul la zecile de mii de soldați ruși masați în apropiere de granița situată la numai câteva zeci de kilometri de oraș, în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 15:24

Vicespeakerul Mihail Popșoi a fost ales vicepreședinte al APCE

Vicespeakerul Mihail Popșoi a fost ales vicepreședinte al APCE

Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Mihail Popșoi, a fost ales, în unanimitate, vicepreședinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), pentru perioada anului 2022.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 14:53

Se începe lucrările de construcție a Autostrăzii Moldovei. Grindeanu: „Sunt primii pași concreți pentru unirea Munteniei cu Moldova”

Se începe lucrările de construcție a Autostrăzii Moldovei. Grindeanu: „Sunt primii pași concreți pentru unirea Munteniei cu Moldova”

Anul acesta începe construcția primelor sectoare ale autostrăzii care leagă Muntenia de Moldova! Anunțul a fost făcut de vicepremierul, ministrul Transporturilor din România, Sorin Grindeanu, chiar în ziua în care este marcată Unirea Principatelor Române,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 14:49

Oficial OMS: Varianta Omicron ar putea fi faza de final a pandemiei în Europa

Oficial OMS: Varianta Omicron ar putea fi faza de final a pandemiei în Europa

Sfârșitul pandemiei de COVID în Europa este un scenariu plauzibil odată cu apariția variantei Omicron, potrivit directorului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. Hans Kluge îndeamnă, totuși, la prudență, din cauza capacității de adaptare pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 14:43

S-a răzgândit să fie președinte! Silvio Berlusconi s-a retras din cursa pentru alegerile prezidențiale din Italia

S-a răzgândit să fie președinte! Silvio Berlusconi s-a retras din cursa pentru alegerile prezidențiale din Italia

Silvio Berlusconi, în vârstă de 85 de ani, s-a retras din cursa pentru alegerile prezidențiale ale Republicii. Acest demers a fost anunțat în cadrul unei întâlniri a liderilor de centru-dreapta care a avut loc online. În numele lui Berlusconi, care nu a fost...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 14:28

Ultima oră! ANRE se arată nedumerită de scumpirea prețului la gazul natural: „Argumentarea creșterii prețului trezește mai multe semne de întrebare”

Ultima oră! ANRE se arată nedumerită de scumpirea prețului la gazul natural: „Argumentarea creșterii prețului trezește mai multe semne de întrebare”

ANRE își exprimă public nedumerirea față de creșterea semnificativă a prețurilor la gazul natural comprimat operat de cel mai mare operator din Republica Moldova, „TransAutoGaz” SRL care este deținut în totalitate de Moldovagaz. Într-un comunicat de presă,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 14:20

CURS VALUTAR 24 ianuarie: Cât costă un euro și un dolar

CURS VALUTAR 24 ianuarie: Cât costă un euro și un dolar

Leul moldovenesc se apreciază în raport cu moneda unică europeană și cu dolarul american, potrivit datelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM).

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 14:11

Sandu a vorbit despre o posibilă întâlnire cu Putin: „Nu se poartă necogieri pe acest subiect, se discută la nivel de Guvern”

Sandu a vorbit despre o posibilă întâlnire cu Putin: „Nu se poartă necogieri pe acest subiect, se discută la nivel de Guvern”

Maia Sandu susține că relațiile dintre Republica Moldova și Rusia sunt complicate, inclusiv din cauza trupelor ruse staționate în regiunea transnistreană. Cât despre o întrevedere cu omologul rus, Vladimir Putin, șefa statului a subliniat că nu se poartă necogieri pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 13:28

SUA și Marea Britanie au început retragerea personalului de la ambasadele din Ucraina. UE: „Nu ar trebui să dramatizăm situaţia”

SUA și Marea Britanie au început retragerea personalului de la ambasadele din Ucraina. UE: „Nu ar trebui să dramatizăm situaţia”

Marea Britanie a anunțat luni decizia de a retrage o parte a personalului de la ambasada din Kiev și, de asemenea, de a emite o recomandare pentru cetățenii britanici să evite călătoriile în Ucraina, mai ales în zonele tensionate din sud-est. Decizia Londrei vine la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 13:18

VIDEO/ Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită și la Chișinău: Flori și Hora Unirii la monumentul lui Alexandru Ioan Cuza din Chișinău

VIDEO/ Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită și la Chișinău: Flori și Hora Unirii la monumentul lui Alexandru Ioan Cuza din Chișinău

Astăzi, 24 ianuarie,2022, Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță a deps un buchet de flori la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Chișinău, cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 13:02

Autoritățile din Orhei refuză să se supună deciziei CNESP. Președintele de raion nu vede nicio contradicție legală între hotărârea locală și cea națională

Autoritățile din Orhei refuză să se supună deciziei CNESP. Președintele de raion nu vede nicio contradicție legală între hotărârea locală și cea națională

Autoritățile raionului Orhei refuză să se supună deciziei Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică (CNESP) și condamnă „presiunile din partea autorităților centrale”, după ce comisia locală de sănătate a decis să respecte restricțiile în legătură...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 12:57

ATENȚIE! Focar de gripă în raionul Telenești. ANSA: Păsările au fost nimicite

ATENȚIE! Focar de gripă în raionul Telenești. ANSA: Păsările au fost nimicite

Un focar de gripă aviară, subtipul H5N1, la păsări domestice a fost confirmat în satul Hirișeni, raionul Telenești, transmite MOLDPRES cu referire la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA).

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 12:49

Tragedia șoferului de troleibuz decedat la volan, scoate la suprafață neregulile de la RTEC

Tragedia șoferului de troleibuz decedat la volan, scoate la suprafață neregulile de la RTEC

La data de 20 ianuarie 2022, un şofer de troleibuz din Chişinău a murit în timp ce conducea troleibuzul de pe ruta 30. Colegii acestuia susțin că de vină ar fi programul de muncă supra-încărcat la care sunt impuși să lucreze toți șoferii de troleibuze din capitală.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 12:40

DOC/ Și Nordul cere majorarea tarifului la curent cu 50%: Solicitarea a fost depusă la ANRE

DOC/ Și Nordul cere majorarea tarifului la curent cu 50%: Solicitarea a fost depusă la ANRE

Furnizarea Energiei Electrice Nord solicită majorarea tarifului la curent cu 50%. Calculele prețurilor reglementate au fost efectuate în vederea acoperirii costurilor și cheltuielilor reale, în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 12:25

Durata carantinei, redusă de la 14 zile la 10 zile: Noi reguli pentru pacienții bolnavi de COVID-19 și medici

Durata carantinei, redusă de la 14 zile la 10 zile: Noi reguli pentru pacienții bolnavi de COVID-19 și medici

Durata carantinei a fost redusă de la 14 zile la 10 zile pentru persoanele nevaccinate împotriva COVID-19, iar regimul de carantină poate fi întrerupt după a 5-a zi dacă persoana nu prezintă simptome și cu condiția că se va efectua un test PCR COVID-19 sau un test rapid...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 12:18

O nouă lovitură pentru șoferi! ANRE a anunțat noi scumpiri la carburanți

O nouă lovitură pentru șoferi! ANRE a anunțat noi scumpiri la carburanți

Prețurile istorice la benzină și motorină vor urca din nou în weekend. ANRE a anunțat prețul maxim de referință, cu 12 bani mai mult per litru atât pentru benzină, și 13 bani mai mult pentru motorină., potrivit sinteza.org.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 12:10

Semnal de alertă: Sunt riscuri de corupție în ocrotirea de stat a monumentelor

Semnal de alertă: Sunt riscuri de corupție în ocrotirea de stat a monumentelor

Mai multe riscuri de corupție ce țin de domeniul ocrotirii de stat a monumentelor au fost constatate într-un studiu elaborat de Direcția analitică a Centrului Național Anticorupție (CNA). În cadrul acestuia, experții anticorupție au analizat activitatea Consiliul Național al...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 12:04

Un nou pod va fi construit peste Prut: Când va fi gata şi cât va costa

Un nou pod va fi construit peste Prut: Când va fi gata şi cât va costa

Un nou pod va fi construit peste Prut, la Ungheni. Potrivit secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioşteanu, a fost agreat textul final al Acordului dintre Guvernul României şi cel al Republicii Moldova privind construcţia podului rutier de frontieră,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 11:52

VIDEO/ Manifestații la Washington împotriva vaccinării obligatorii anti-COVID-19

VIDEO/ Manifestații la Washington împotriva vaccinării obligatorii anti-COVID-19

Câteva mii de americani au manifestat, duminică, la Washington, împotriva obligativităţii vaccinării anti-COVID-19 în numele libertăţilor, copiilor şi convingerilor religioase, transmite agerpres.ro.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 11:41

Ministrul Culturii, acuzat de conflicte de interese: I-ar fi acordat fratelui său o indemnizație de merit pe viață

Ministrul Culturii, acuzat de conflicte de interese: I-ar fi acordat fratelui său o indemnizație de merit pe viață

Cunoscutul regizor Valeriu Jereghi a lansat acuzații în adresa ministrului Culturii, Sergiu Prodan. Mai exact, ar fi vorba de admiterea unui conflict de interese, în contextul în care câteva zile în urmă fratele ministrului s-a învrednicit de indemnizația de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 11:32

VIDEO/ Bani.md: Patimile Nataliei Gavrilița. Nu are încredere în Vadim Ceban, șeful de la Moldovagaz

VIDEO/ Bani.md: Patimile Nataliei Gavrilița. Nu are încredere în Vadim Ceban, șeful de la Moldovagaz

Conducătorul Moldovagaz poate fi pus doar cu acceptul Federației Ruse, a răspuns premierul Natalia Gavrilița la întrebarea jurnaliștilor de la „Ziarul de Gardă”, dacă acesta apără interesele Republicii Moldova și nu pe cele ale altui stat și ale opoziției.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 11:25

REVOLTĂTOR! Pentru 50 lei, și-a bătut mama. Un bărbat de 46 de ani a fost reținut

REVOLTĂTOR! Pentru 50 lei, și-a bătut mama. Un bărbat de 46 de ani a fost reținut

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut după ce și-ar fi bătut și jefuit propria mamă de 78 de ani, transmite echipa.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Ianuarie 2022, ora: 11:09

VIDEO/ Liderul AUR, George Simion, mânjit cu cerneală pe față: A fost atacat în timpul manifestațiilor de la Iași

VIDEO/ Liderul AUR, George Simion, mânjit cu cerneală pe față: A fost atacat în timpul manifestațiilor de la Iași

Astăzi, George Simion a fost atacat de manifestanții de la Iași. Liderul AUR a fost murdărit cu cerneală pe față. Bărbatul care l-a atacat pe Simion, a fost reținut de jandarmi.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)