Astăzi 27 Iulie 2021, Marţi - Ultima actualizare la ora 17:24
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Carte 24 Februarie 2021, ora 11:47

CARTE ZILEI Basarab I: care vodă, împărat!

Marime Font

Preşedintele acestui club (răutăcioşii ar zice marele preot sau guru al acestei secte) nu este altul decît venerabilul domn Neagu Djuvara…“ Aşa începe Matei Cazacu, în cartea semnată împreună cu Dan Ioan Mureşan şi intitulată Ioan Basarab, un domn român la începuturile Ţării româneşti (Cartier, 2013), rechizitoriul său contra „teoriei cumane“ privind întemeierea primului stat medieval românesc. Resituate în contextul istoric şi istorigrafic al subiectului tratat, argumentele lui N. Djuvara sînt metodic nu numai relativizate, dar şi, în cele mai multe cazuri, categoric respinse, punînd astfel capăt serialului istorico- editorial iniţiat acum şase ani odată cu apariţia faimosului Tocomerius-vodă, un voievod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti (Humanitas, 2007).

La apariţia ei, această carte a provocat puţine reacţii notabile printre medievişti. Mai degrabă stimat şi mai ales simpatizat, Neagu Djuvara nu avea cusurul lor, iar teoria lui, deja expusă în linii mari în Scurtă istorie a românilor povestită celor tineri (Humanitas, 1999), nu constituia o noutate, originea turcică (cumană) a numelui Basarab nefiind nicidecum un secret pentru ei. Solicitat de ziarul Cotidianul, Şerban Papacostea, autoritate incontestabilă în materie, se pronunţa, de altfel, în favoarea lui Neagu Djuvara, reamintind „rolul important jucat de cumani în istoria românilor“ (Cotidianul datat din 20 iunie, 2007), fără să intre însă în detalii. 

Polemici şi rechizitorii

Eveniment mediatic, pasiunea pentru istoria naţională fiind, în România, tot atît de nemărginită pe cît cercul medieviştilor este de restrîns, cartea a suscitat nenumărate polemici şi a generat un adevărat fenomen de societate, care a sfîrşit prin a-i agasa pe specialişti. La o lectură mai atentă, ea nu rezistă criticii şi, treptat, mai mulţi istorici au avut rezerve şi au atras atenţia în forumuri şi în reviste de specialitate asupra contradicţiilor pe care se baza teza susţinută de Neagu Djuvara.

Aceste reacţii au trecut neobservate de către marele public, cel puţin pînă cînd Neagu Djuvara a intervenit el însuşi, într-un nou bestseller, intitulat Răspuns criticilor mei şi neprietenilor lui Negru-Vodă (Humanitas, 2011). Mai mulţi autori, din diverse motive, figurau printre criticii denunţaţi de N. Djuvara, printre care şi subsemnatul, pentru un detaliu fără mare importanţă (într-o dare de seamă intitulată „N. Djuvara bouscule l’historiographie roumaine“, mă întrebam în ce măsură faptul de a se prezenta ca „român get-beget“ constituia un argument în slujba afirmaţiilor sale). În ceea ce-l priveşte pe M. Cazacu, singurul care a demontat temeinic, punct cu punct, în Revista istorică (nr. 19, 2008), argumentele „teoriei cumane“, N. Djuvara se mulţumea să reitereze proprile sale argumente şi să-şi propulseze confratele în tabăra „neprietenilor“. Refractar la orice critică, N. Djuvara se va arăta şi mai decepţionat în noua lui postură de polemist decît în aceea de acuzator al istoriografiei naţionale.


Greu de zis dacă teoria cumană, ai căror „adepţi“ nu păreau a fi deloc afectaţi de rezervele formulate de ceilalţi istorici, era pe cale de a fi acreditată şi reţinută de manualele şcolare aşa cum dorea autorul ei. În schimb, graţie acestei cărţi publicate la Editura Cartier, putem afirma că lucrurile se vor limpezi şi cititorii vor putea să-şi facă o idee mai clară, adică în acord cu documentele şi cunoştinţele disponibile, atît asupra factorului cuman în istoria României, supradimensionat artificial de N. Djuvara, cît şi asupra unui moment istoric precis, care continuă să intrige publicul şi pe unii autori români. În recentul său eseu intitulat De ce România este altfel (2013), alt bestseller al Editurii Humanitas, Lucian Boia situa, spre exemplu, în acest moment începuturile „complexului de inferioritate al românilor“: „Totul începe cu o întîrziere impresionantă. Statele româneşti – Ţara Românească şi Moldova – se încheagă abia spre mijlocul secolului XIV, ultimele şi, de departe, de pe cuprinsul Europei. […] A fost, din pornire, un handicap. La 1300, ţaratul bulgar avea o istorie de cîteva secole şi se afirmase ca o «mare putere» regională cu ambiţii imperiale, de unde şi titulatura de ţar a conducătorilor săi). Şi Serbia avea o istorie. Ungaria, să nu mai vorbim... “.

Implacabil, irefutabil, acest rechizitoriu comporta un risc, acela de a pierde din vedere relativitatea noţiunilor de cumani şi de români în acest început de secol XIV. Ce ştim noi despre ei? Primii au dispărut, adică au fost asimilaţi definitiv în secolul al XVI-lea, în timp ce românii, consemnaţi ca valahi, termen desemnînd vorbitorii limbilor romanice, nu-şi vor impune autonimul decît pornind de la începutul secolului al XIX-lea. În ciuda titlului, rechizitoriul contra cumanităţii atribuite Basarabilor nu se transformă nici o clipă în pledoarie în favoarea românităţii lor. Surpriza vine dintr-o altă direcţie.

În contribuţia semnată de D.I. Mureşan, argumentele formulate în prima parte a cărţii de M. Cazacu sînt reluate, dezvoltate şi completate. Ele nu mai joacă însă un rol central, obiectivul acestui autor fiind mai ambiţios, şi anume o reevaluare radicală a statutului şi a rolului istoric al primilor Basarabi. Român, desigur, nu cuman, ortodox, nu catolic, fondatorul primei dinastii domnitoare este prezentat ca fiind şi altceva: nu vodă, ci ţar, bazileu, împărat!

Două documente, unul istoric, celălalt hagiografic, sînt invocate în sprijinul acestei teze. Primul domnitor al Tării Româneşti e evocat sub numele de Ivanco Basaraba în prefaţaCodului (Zakonik-ului) lui Stefan Dušan, regele Serbiei, ţar al sîrbilor şi al romeilor, adică al grecilor, începînd cu 1346. Bine cunoscut de către istoricii români, acest pasaj din documentul redactat în 1349 este reinterpretat de D.I. Mureşan pornindu-se de la faptul că Ioan Basarab este citat alături de alte şase personaje, conducători ai coaliţiei înfrînte de Serbia, în 1330, la bătălia de la Velbujd, personaje care pot fi considerate ca avînd rangul de „împăraţi/ţari“. În consecinţă, i se poate atribui şi lui Basarab I acest titlu (p.154). Această concluzie e coroborată cu o hagiografie ulterioară, în care fiul lui Ioan Basarab, Nicolae Alexandru, figurează alături de alţi trei „împăraţi ai pămîntului“, discipoli ai sfîntului Grigore Sinaitu, şi anume împăratul bizantin Andronic III, ţarul bulgar Ioan şi ţarul sîrb Stefan Dušan (pp. 155-156). Avînd în vedere că Nicolae Alexandru era asociat la sfîrşitul domniei lui Basarab I, acesta din urmă poate fi şi el considerat împărat: „Bazileul Alexandru succede pur şi simplu ţarului Ioan Basarab“ (p. 160).

Cine scrie istoria consemnată în manualele şcolare?

Pornind de la această interpretare a celor două ocurenţe, D.I. Mureşan procedează la o serie de deducţii privind relaţile lui Basarab cu hanatul tătar în anii care au urmat cuceririi Gurilor Dunării în 1335. Raţionamentul propus este următorul: „Afirmată în forţă la abia două decenii de la dispariţia generalisimului mongol, dominaţia lui Ioan Basarab asupra centrului politic al fostului hanat al lui Nogai făcea din el succesorul de drept al construcţiei politice, fie ea şi vremelnică, a ginerelui lui Mihail VIII Paleologul. Tocmai această izbîndă remarcabilă explică asimilarea poziţiei sale cu aceea a unui ţar de către ţarul Stefan Dušan, pentru că în sursele slave hanul Nogai era într-adevăr considerat şi el un ţar“ (pp. 177-178).

Chiar dacă modul indicativ e combinat cu condiţionalul-optativ, iar noul statut acordat lui Basarab e temperat de precizări de genul „cvasiimperial“ (p. 161), concluzia finală nu lasă multe dubii: „Statutul internaţional al primilor domni ai Tării Româneşti a fost mult mai elevat decît poate să redea simplul termen de vodă – voevod“ (pp. 161-162). Altfel spus, trecutul medieval al românilor nu e cu nimic mai prejos decît acela al vecinilor bulgari, sîrbi etc., ceea ce este poate în măsură să-i liniştească pe cei care suferă de complexul de inferioritate citat mai sus, nu să şi satisfacă un spirit cît de cît critic. Oricît de ingenioasă, erudită şi briliantă ar fi demonstraţia lui D.I. Mureşan, teoria „imperială“, pe care a încropit-o pornind de la critica „teoriei cumane“ a lui N. Djuvara, ne trimite la metehnele indicate de acesta din urmă în legătură cu „răstălmăcirea unor fapte, exagerarea altora“, în funcţie de „interesul naţional“, ceea ce duce la „discreditarea întregii istoriografii româneşti“ (Tocomerius…, ed. cit., p. 7).

Din acest punct de vedere, avertismentul lui N. Djuvara rămîne de actualitate, independent de modul inadmisibil în care ia peste picior şcoala românească de istorie, ale cărei merite, de-a lungul timpului, sînt sugestiv reamintite de M. Cazacu (Ioan Basarab, ed. cit., pp. 35-41).

Poate că problema ar trebui pusă altfel: cine scrie, în ultimă instanţă, istoria, cea consemnată în manualele şcolare, consacrată de nomenclatura administrativă, sărbătorită an de an? Nu atît istoricii, cît oamenii puterii, în funcţie de interese, viziuni, tendinţe dominante, care deseori îi depăşesc pe istorici. Aceştia din urmă stabilesc fapte, propun explicaţii, enunţă teorii; nu ei aleg, nu ei stabilesc versiunea finală a naraţiunii naţionale. În România, şi nu numai, dar poate mai mult decît în alte părţi, numărul celor care au avut şi au tendinţa să se plaseze cît mai aproape de putere, din orgoliu, interes sau din dorinţa de a participa la decizii faţă de care se consideră responsabili, este mult mai ridicat decît al celor care, din probitate profesională, au manifestat rezervele cuvenite faţă de viziunea deseori tendenţioasă a istoriei impuse de putere în numele interesului naţional.

Mai repede decît „teoria cumană“ sau consideraţiile peremptorii pe tema complexelor de inferioritate atribuite românilor, critica acestei istorii explică succesul lui N. Djuvara şi al lui L. Boia în rîndul noilor generaţii, tot mai alergice la glorificarea trecutului istoric şi exasperate de distanţa care separă acest trecut de un prezent perceput ca fiind mai degrabă mizerabil. Deplorabile însă sînt felul în care ei enunţă această critică, puţina importanţă acordată faptelor, tendinţa de a generaliza… La drept vorbind, nu ar trebui să facem prea mult caz de această nouă „teorie imperială“ deja schiţată de D.I. Mureşan în conferinţa intitulată L’Impero del Gran Basarab: ale origini del idea imperiale romena, susţinută pe 27 octombrie 2010, la Accademia di Romania, din Roma. Ea nu riscă să facă ravagii în România în acest început de mileniu. De la implozia naţional-comunismului încoace, autodenigrarea este tot mai bine cotată, cum arată şi succesul cărţilor sus-numite, apărute la Humanitas. Nu este totuşi exclus să asistăm în curînd la o reîntoarcere subită la tradiţia naţională de autovalorizare cu orice preţ, care a dăinuit mai bine de un secol, cu o mică întrerupere, traumatizantă, în perioada comunistă prorusă. Atunci, cine ştie, consideraţiile savante asupra virtuţilor aşa-zisului imperiu român şi dezbaterile pasionante de - spre ideea de imperiu la români se vor bucura de un succes comparabil cu acela pe care l-a cunoscut „pista cumană“ în ultimii ani. 

Matei CAZACU, Dan Ioan MUREŞAN
Ioan Basarab, un domn român la începuturile Ţării Românești
Editura Cartier, Chişinău, 2013, 244 p. 

Sursa: observatorcultural.ro

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 17:24

Albia râului Bâc va fi reconstruită, pentru a preveni inundațiile

Albia râului Bâc va fi reconstruită, pentru a preveni inundațiile

Primăria municipiului Chișinău va comanda realizarea unui studiu de fezabilitate pentru reconstrucția albiei râului Bâc și prevenirea inundațiilor provocate de acesta.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 15:51

Cum dau lovitura de corupție „băieții deștepți” de la Termoelectrica Chișinău și UCIPE

Cum dau lovitura de corupție „băieții deștepți” de la Termoelectrica Chișinău și UCIPE

Sectorul energetic al Republicii Moldova ar trebui, în mod firesc și evident, să fie un subiect și de asemenea un obiectiv de importanță majoră al strategiei de dezvoltare a țării noastre. Una dintre condițiile esențiale pentru succesul unei astfel de strategii ar fi elaborarea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 15:15

În câteva minute un oraș din China a fost acoperit de un nor de nisip

În câteva minute un oraș din China a fost acoperit de un nor de nisip

În decurs de câteva minute, o furtună uriașă de nisip a făcut ravagii în orașul istoric Dunhuang din nord-vestul Chinei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 15:00

Un lac din Patagonia a devenit roz peste noapte. Care este cauza?

Un lac din Patagonia a devenit roz peste noapte. Care este cauza?

Un lac din Patagonia care a devenit roz peste noapte a provocat panică în rândul locuitorilor din zonă, dar și controverse în rândul autorităților.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 13:36

Socialistul Igor Dodon se află în Turcia într-o vacanță de lux. Acesta este însoțit la plajă de 2 bodyguarzi

Socialistul Igor Dodon se află în Turcia într-o vacanță de lux. Acesta este însoțit la plajă de 2 bodyguarzi

Socialistul Igor Dodon și familia sa se află într-o vacanță de lux în Turcia. Acesta este cazat la un hotel din zona Bodrum a Turciei. De asemenea, și hotelul este unul de lux.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 12:34

O explozie puternică a avut loc la o uzină chimică din Germania

O explozie puternică a avut loc la o uzină chimică din Germania

O explozie a zguduit un sit chimic industrial din oraşul german Leverkusen. Anunţul a fost publicat pe Twitter şi apoi de Reuters, acesta nu precizează informaţii suplimentare cu privire la pagubele produse.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 11:57

Primarul socialist din Drochia riscă să rămână fără funcție

Primarul socialist din Drochia riscă să rămână fără funcție

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit trei conflicte de interese admise de către un primar, un secretar al Consiliului local și un director al unei Case de Cultură. Incompatibilitatea de funcție a fost indentificată la un consilier din Consiliul raional, o altă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 11:25

Țîrdea este cu gândul numai la pușcărie

Țîrdea este cu gândul numai la pușcărie

Deputații comuniști și cei socialiști au făcut câteva declarații, ieri, în fața Parlamentului, unde a avut loc ședința de constituire a Legislativului ales în urma alegerilor din 11 iulie curent.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 11:14

Noi prețuri la pomă: Benzina s-a scumpit iar motorina s-a ieftinit

Noi prețuri la pomă: Benzina s-a scumpit iar motorina s-a ieftinit

O rețea mare PECO din țară a decis din nou să scumpească carburanții după ce joi, 22 iulie, i-a ieftinit.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 10:46

Un sat din nordul Moldovei are propriul drapel și stemă

Un sat din nordul Moldovei are propriul drapel și stemă

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 05:57

Marele absent, Igor Dodon! A fugit din țară?

Marele absent, Igor Dodon! A fugit din țară?

Liderul socialiștiilor Igor Dodon este mare absent de la ședința de constituire a noului Parlament ales. La ședința de constituire a noului Parlament de legislatura a XI-a s-au prezentat doar 91 de deputați din cei 101, ceea ce reiese că, zece deputați nu au venit la învestire.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 18:31

Polițiștii de frontieră lituanieni au reținut de 100 de ori mai mulți migranți ilegali din Belarus

Polițiștii de frontieră lituanieni au reținut de 100 de ori mai mulți migranți ilegali din Belarus

Polițiștii de frontieră lituanieni au reținut de 100 de ori mai mulți migranți ilegali din Belarus în iulie decât în luna ianuarie. Declarația este menționată într-un mesaj pe site-ul oficial al Serviciului de protecție a frontierei de stat al republicii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 18:03

A lăsat zeama și a trecut la horoscop. Alla Dolința deputata BECS, citește horoscopul la ședința Parlamentului

A lăsat zeama și a trecut la horoscop. Alla Dolința deputata BECS, citește horoscopul la ședința Parlamentului

Alla Dolința deputata BECS, a fost surprinsă cum citește horoscopul săptămânii în timp ce Maia Sandu ținea un discurs de la tribuna Parlamentului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 17:30

Cavcaliuc nu se grăbește rapid să revină în țară deși este dat în căutare de autoritățile statului

Cavcaliuc nu se grăbește rapid să revină în țară deși este dat în căutare de autoritățile statului

Totuși, până la urmă, Gheorghe Cavcaliuc a decis să nu mai revină în Republica Moldova deși este dat în căutare de autoritățile statului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 15:17

Voronin, asigurat cu Mercedes, pentru că s-a plictisit de automobilul său „Skoda Superb”. Acesta este procurat din banii publici

Voronin, asigurat cu Mercedes, pentru că  s-a plictisit de automobilul său „Skoda Superb”. Acesta este procurat  din banii publici

Comunistul Vladimir Voronin, s-a plictisit de automobilul său „Skoda Superb” și i-a solicitat Guvernului să fie asigurat cu un „Mercedes” de ultimă generație. Acesta a spus că are nevoie de acest automobil pentru ,,munci în folosul oamenilor''.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 12:41

Vasile Șoimaru: „Am venit să mă răzbun pentru anii pe care i-am pierdut. Am venit să fac treabă”

Vasile Șoimaru: „Am venit să mă răzbun pentru anii pe care i-am pierdut. Am venit să fac treabă”

Vasile Șoimaru, a fost ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), revine în Parlament după o pauză de 20 de ani. Acesta a fost copleșit de niște emoții, și o să stăm cu Constituția de Declarația de Independență pe masă ca măcar la 30 de ani de la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 12:24

Moldova se mândrește. Sportivul moldovean Alexandru Solovei a devenit campion mondial la lupte greco-romane

Moldova se mândrește. Sportivul moldovean Alexandru Solovei a devenit campion mondial la lupte greco-romane

Sportivul moldovean Alexandru Solovei a devenit campion mondial la luptele greco-romane. Luptătorul de 17 ani l-a învins în marea finală pe luptătorul din Iran, Alireza Morad Abdevali – scor 2-1. El a cucerit medalia de aur la categoria de până la 71 de kilograme,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 12:02

Un instructor auto a fost prins beat chiar la volanul mașinii școlii auto

Un instructor auto a fost prins beat chiar la volanul mașinii școlii auto

Pe traseul orașului Vadul lui Vodă, spre municipiul Chișinău, inspectorii de patrulare au oprit un automobil pentru mersul neuniform. Fiind testat, acesta avea o concetrație de 1,04 mg/l în aerul expirat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 11:40

BECS nemulțumiți de faptul că Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova s-a încheiat subit. ,, Dacă știam, nu am fi venit”

BECS  nemulțumiți de faptul că Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova s-a încheiat subit. ,, Dacă știam, nu am fi venit”

Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, din numele socialistului Vlad Batrîncea, se arată nemulțumiți de faptul că Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova s-a încheiat subit. Fostul vicepreședinte al Parlamentului a declarat că dacă ar fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 11:10

Din lipsa apei oamenii din Iran au ieșit la protest. Poliția a început a împușca

Din lipsa apei oamenii din Iran au ieșit la protest. Poliția a început a împușca

Poliția din provincia Khuzestan din sud-vestul Iranului au tras focuri de armă asupra oamenilor care au ieșit în stradă pentru a protesta din cauza lipsei de apă, potrivit unui oficial ONU. Este una dintre cele mai fierbinți regiuni ale țării, unde temperaturile ajung vara la 50 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 10:22

VIDEO ÎN DIRECT. Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 26 iulie 2021. Zece deputați nu au venit la prima ședință

VIDEO ÎN DIRECT. Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 26 iulie 2021. Zece deputați nu au venit la prima ședință

La ședința de constituire a noului Parlament de legislatura a XI-a s-au prezentat doar 91 de deputați din cei 101, ceea ce reiese că, zece deputați nu au venit la învestire.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 26 Iulie 2021, ora: 10:16

Prof. Dr. Alesandru Duțu: 26 iulie 1941. Eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei

Prof. Dr. Alesandru Duțu: 26 iulie 1941. Eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei

Acum 75 de ani, la 26 iulie 1941, trupe ale Armatei 4 române au pătruns în orașul Cetatea Albă, finalizându-se astfel campania eliberatoare din Basarabia și nordul Bucovinei, începută cu 35 de zile în urmă, la 22 iunie. Cu o zi înainte, Marele Cartier...

( ) Citeşte tot articolul

Sport 26 Iulie 2021, ora: 09:45

Bătălia pentru cele mai bune aplicații de pariere online

Bătălia pentru cele mai bune aplicații de pariere online

Piața de pariere online din România se bucură acum de o ofertă în sfârșit cuprinzătoare, pentru că toți marii jucători de pe piață, sau aproape toți, au înțeles că vremea agențiilor se apropie încet, dar sigur de sfârșit – așa că un...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 26 Iulie 2021, ora: 09:44

ISTORIE / Vlahii au făurit Bosnia și Herțegovina

ISTORIE / Vlahii au făurit Bosnia și Herțegovina

Vlahii din Balcanii de vest sunt urmașii Imperiului Roman de Răsărit. În secolul al VII-lea, slavii și avarii au năvălit decisiv ocupând unele provincii balcanice ale imperiului. Slavii migratori au distrus orașele romane și prin ferocitate au determinat retragerea...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 26 Iulie 2021, ora: 09:00

EFECTUL INVERS AL LUPTEI ÎMPOTRIVA FUMATULUI. TAXELE MARI PENTRU NOILE ALTERNATIVE AR PUTEA STAGNA LUPTA CU ACEST VICIU

EFECTUL INVERS AL LUPTEI ÎMPOTRIVA FUMATULUI. TAXELE MARI PENTRU NOILE ALTERNATIVE AR PUTEA STAGNA LUPTA CU ACEST VICIU

„Urmați știința” - este un îndemn de mobilizare, omniprezent în lupta mondială împotriva virusului COVID-19. În calitate de economiști în domeniul sănătății, experții americani Charles Courtemanche, Catherine Maclean și Michael F. Pesko se...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 26 Iulie 2021, ora: 08:29

FOTO / Oazu Nantoi a fost adus la Chișinău de SMURD. Deputatul PAS a fost internat la Urgență

FOTO / Oazu Nantoi a fost adus la Chișinău de SMURD. Deputatul PAS a fost internat la Urgență

UPDATE 08:00 / „În dimineața zilei de 26 iulie 2021 un echipaj SMURD din Republica Moldova a adus din Bulgaria la Chișinău un bărbat în vârstă de 73 de ani, care a suportat un traumatism aflându-se în regiunea Montana, Bulgaria. Intervenția terestră...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 20:21

SUA cere eliberarea moldoveanului care a fost „condamnat” la 3 ani de pușcărie de o instanță din regiunea separatistă nistreană

SUA cere eliberarea moldoveanului care a fost „condamnat” la 3 ani de pușcărie de o instanță din regiunea separatistă nistreană

Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncii al Departamentului de Stat al SUA cere eliberare a cetățeanului Republicii Moldova Ghenadie Ciorba, care pe lângă perioada de reținere nefondată de peste un an (03 iulie 2020- 18 iulie 2021) urmează a fi privat ilegal de libertate...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)