Astăzi 24 Iulie 2021, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 12:42
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Istorie 13 Martie 2021, ora 07:23

Basarabia şi lupta pentru revenirea la limba română

Marime Font

 Odată cu revoluţia din februarie 1917 de la Petrograd şi cu prăbuşirea ţarismului, românii din Basarabia, ca şi celelalte popoare de la periferiile imensului imperiu, s-au încadrat într-o puternică mişcare de salvare a fiinţei lor naţionale. Unul dintre cel mai elocvente exemple în acest sens îl constituie lupta pentru limba maternă, care fusese izgonită de autorităţile imperiale ruse din toate domeniile de activitate din provincie (biserică, şcoală, administraţie, justiţie etc.), ajungând, chiar în teritoriul ei naţional, „în starea unui regres fără precedent”[1].

Cei peste 100 de ani de dominaţie ţaristă (1812-1917) au avut urmări tragice pentru Basarabia. Izolată în mod artificial de realităţile şi viaţa de peste Prut, adică de pământul din care a fost ruptă cu brutalitate, provincia a fost transformată într-o colonie periferică a Imperiului rus. Nicio clipă n-a încetat aici politica de colonizare a provinciei cu elemente alogene, ţarismul creându-şi, astfel, în Basarabia, o puternică bază socială.

După cum remarcă numeroşi autori, în chiar prima perioadă după anexare, în Basarabia s-au stabilit, încurajaţi de autorităţile ţariste, mii de evrei din Polonia şi Ucraina, nemţi din landul Baden-Württemberg şi Bavaria, bulgari şi găgăuzi de peste Dunăre, urmaşi ai cazacilor zaporojeni refugiaţi încă în 1775 în Dobrogea... Astfel că provincia a devenit, puţin câte puţin, „plurietnică”, potrivit istoricului Anatol Petrencu.


În cei mai bine de o sută de ani de dominaţie ţaristă a fost pusă în primejdie însăşi fiinţa naţională a românilor basarabeni, deoarece procesul de rusificare şi deznaţionalizare declanşat aici de reprezentanţii regimului luase proporţii înspăimântătoare. Ideologii ţarismului nici măcar nu ascundeau faptul că urmăresc să-i transforme pe basarabeni într-o masă amorfă de oameni, care să-şi uite originea şi patria. „Dacă dorim ca Basarabia să fie cu adevărat… gubernie rusească, – scrie, spre exemplu, unul dintre aceşti ideologi, Pompei Batiuşkov, – adică să fie unită organic cu Rusia şi să nu se mai afle în centrul atenţiei şi agitaţiei româneşti, e necesar ca prin intermediul şcolii să-i familiarizăm pe ţăranii moldoveni cu limba slavă bisericească veche şi să-i facem măcar prin limbă pe jumătate ruşi”[2].

Sâromeatnikov:„Nu trebuie ca naţia moldovenească să se închisteze în cadrul limbii materne”

Iată de ce, în urma revoluţiei de la Petrograd, din februarie 1917, şi a căderii imperiului, românii basarabeni s-au încadrat într-o mişcare amplă de renaştere;conştiinţa lor de neam, adormită în timpul celor peste o sută de ani de apartenenţă la imperiu, s-a manifestat limpede cu prima ocazie. Documentele de arhivă şi materialele din presa vremii arată că basarabenii şi-au ridicat cu fermitate vocea în apărarea limbii române;primii dintre aceştia au fost intelectualii. De un activism deosebit în această privinţă dădeau dovadă învăţătorii, care, în cadrul mai multor adunări şi congrese, atât de nivel gubernial, cât şi judeţean, pledau cu hotărâre pentru repunerea limbii române în toate drepturile, adică pentru funcţionarea ei nestingherită în toate sferele sociale, în primul rând, în şcoală, deoarece şcoala a fost „ţinta principală a politicii ţariste de asimilare lingvistică a populaţiei băştinaşe”[3].

Astfel, congresul gubernial al învăţătorilor din ţinut, din 10-13 aprilie 1917, la care, după cum susţine Onisifor Ghibu, au fost prezenţi circa 500 de inşi a decis, „în urma insistenţelor delegaţilor din partea Partidului Naţional Moldovenesc, Vladimir Herţa şi Pantelimon Halippa”, ca în fiecare şcoală din Basarabia să se introducă instruirea elevilor în limba maternă. Iată un fragment din documentul adoptat la acest congres:„În fiecare şcoală din Basarabia învăţătura trebuie să se facă în limba maternă, începând cu primele clase. În acelaşi timp, limba rusă, ca limbă de stat, se va studia ca obiect obligatoriu. Lipsa numărului necesar de manuale în limba moldovenească nu poate servi drept piedică pentru înfăptuirea învăţăturii în limba moldovenească”[4].

Aşadar, este foarte important că decizia respectivă (fie ea şi imperfectă, căci nu răspundea întru totul aspiraţiilor de emancipare naţională ale populaţiei dintre Prut şi Nistru, prevăzând, spre regret, ca limba rusă să se studieze şi mai departe în şcoli ca obiect obligatoriu) a fost adoptată de către învăţătorii basarabeni, chiar dacă în sala de şedinţe era prezent şeful de atunci al învăţământului primar din ţinut I. Sâromeatnikov, numit în literatură „rusificator de frunte”[5]. Acesta a declarat, de altfel, de la tribuna forului, cu aere de stăpân:„Eu nu cunosc limba moldovenească, ...dar ştiu că o cultură mare se datorează unei limbi mari, iar o limbă mare se datorează unui teritoriu mare, de aici – şi o şcoală mare... Nu trebuie ca naţia moldovenească să se închisteze în cadrul limbii materne, care e, strict vorbind, o limbă săracă, o limbă a oamenilor de rând”[6].

Învăţătorii deznaţionalizaţi şi punctul de vedere al lui Alexei Mateevici

O hotărâre similară, dar mult mai radicală, cu privire la limbă, au adoptat învăţătorii şi la următorul congres gubernial al lor, care şi-a desfăşurat lucrările între 25 şi 28 mai 1917. Raportul despre organizarea instruirii în şcolile naţionale de toate nivelele, prezentat la acest congres, în faţa a 350 de delegaţi, de către Ştefan Ciobanu, „profesor la gimnaziul din Bolgrad şi bun cunoscător al limbii, literaturii şi istoriei neamului”[7], a fost susţinut cu multă bucurie.

Pe de altă parte, e necesar să subliniem, totuşi, că şi în cadrul forului respectiv, unii învăţători (Buciuşcan, Dimitriu ş.a.) s-au pronunţat împotriva limbii române, încercând, în fel şi chip, să minimalizeze importanţa ei şi să spună că-i săracă şi fără perspectivă. „Limba moldovenească, – spunea, spre exemplu, învăţătorul Buciuşcan, – e atât de săracă, încât am putea spune că noi nu avem limbă. Ne lipsesc cele mai multe cuvinte... De unde să le luăm? De la mocani ori de la franceji? Nicidecum! Să le luăm de la ruşi, căci cu ei avem de a face”[8].

Acelaşi Ştefan Ciobanu le-a răspuns în felul următor celor alde Buciuşcan şi Dimitriu, care, deznaţionalizaţi fiind, îşi băteau joc de propria limbă fără să se refere la cauzele degradării ei:„Este o greşeală să se creadă că noi nu vom putea începe învăţătura în moldoveneşte din pricina sărăciei limbii. Limba noastră nu este deloc săracă. Dimpotrivă, chiar din Basarabia au ieşit mulţi scriitori români mari, care au avut o limbă bogată, ca A. Donici, I. Sârbu, C. Stamati, B.P. Hasdeu şi alţii”[9].De altfel, chiar în cadrul acestui consiliu gubernial al învăţătorilor din Basarabia, scriitorul Alexei Mateevici, polemizând (alături de Ştefan Ciobanu, Pantelimon Halippa, Ion Buzdugan, Iustin Frăţiman, Ion Codreanu ş.a.) cu învăţătorii deznaţionalizaţi, a rostit celebrele fraze:„Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului, aşezat prin România, Bucovina şi Transilvania”[10]şi „N-avem două limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut”[11].

„Învăţătura în toate şcolile din Basarabia trebuie să se facă în limba norodului”

Dar în mişcarea de apărare a limbii s-au încadrat, alături de învăţători, şi liceenii, şi studenţimea, şi preoţimea, şi ţăranii de prin sate, dar, mai ales, soldaţii din diferite unităţi militare. Astfel, la grandiosul miting, organizat la 18 aprilie 1917 de către ostaşii moldoveni din garnizoana militară a oraşului Odesa, la care au participat peste 10.000 de oameni, a fost adoptată următoarea hotărâre în susţinerea limbii materne şi lărgirii sferelor ei de întrebuinţare:„… În ţara Basarabiei, ocârmuirea locală şi judecăţile vor trebui să se îndeplinească de sus până jos de către slujbaşi ieşiţi din sânul norodului şi în limba norodului. Limba rusească să fie numai pentru legăturile cu stăpânirea de sus… Învăţătura în toate şcolile din Basarabia trebuie să se facă în limba norodului. Limba rusească se va învăţa ca învăţătură deosebită. Învăţământul va fi fără plată şi îndatoritor pentru toţi, pentru băieţi şi pentru fete, iar cei care nu-şi vor da copiii la învăţătură vor trebui să fie traşi la răspundere. Viaţa bisericească trebuie să fie şi ea întocmită aşa ca să răspundă mai bine nevoilor norodului. Fiind înfăţişătoarea sufletească a credincioşilor, biserica trebuie să vorbească în limbile lor:pentru moldoveni – în moldoveneşte, pentru ucraineni – în limba ucraineană, pentru bulgari – în limba bulgărească şi aşa mai departe. În fruntea bisericii trebuie să fie un mitropolit moldovan, ales de preoţi şi de mireni... Moldovenii să nu fie duşi la oaste în afara Basarabiei, ci să înveţe pe loc, în ţară, slujba ostăşească în limba moldovenească. Limba rusească să rămână numai pentru comanda mai înaltă…”[12].

Hotărâri similare au adoptat soldaţii şi ofiţerii moldoveni din garnizoana militară a oraşului Chişinău la mitingul lor din 4 iunie 1917, cei din garnizoana militară a oraşului Tighina la mitingul din 14 iulie 1917, cei din garnizoana militară a oraşului Sevastopol la mitingurile din 7 şi 29 iulie 1917, cei din numeroasele unităţi ale armatei ruse de pe Frontul român, care şi-au trimis delegaţii, special în acest scop, la memorabilele întruniri de la Iaşi din 2 şi 30 august 1917, precum şi ţăranii din foarte multe sate basarabene (e vorba de zeci şi sute de localităţi) în cadrul adunărilor de obşte, care s-au desfăşurat pe parcursul primăverii, verii şi, mai ales, a toamnei anului 1917.

Bunăoară, în hotărârea, adoptată de către ţăranii din satul Fricăţei, judeţul Ismail, în cadrul adunării de obşte din 3 noiembrie 1917, se spune printre altele:„Astăzi, 3 noiembrie anul 1917, noi, ţăranii din comuna Fricăţei, ţinutul Ismailului, adunându-ne pentru dezbaterea nevoilor noastre şi după o sfătuire îndelungată între noi, am primit următoarele hotărâri:1) În toate satele moldoveneşti învăţătura în şcoală trebuie să se facă în moldoveneşte. Limba rusească să se predeie în cel de pe urmă an de învăţătură. Trebuie să se deschidă cât mai multe şcoli mijlocii – gimnazii şi seminaruri moldoveneşti de învăţători... Învăţătura trebuie să fie îndatoritoare pentru băieţi şi fete şi pe socoteala ţării. Şcolile moldoveneşti trebuie numaidecât să fie deschise din toamna anului acestuia – 1917...;2) Bisericile să fie ocârmuite de preoţi şi dascăli aleşi de către săteni. În satele moldoveneşti slujba bisericească să se facă numaidecât în moldoveneşte, iar preoţii să fie moldoveni;3) Toată ocârmuirea Basarabiei, atât în sate, cât şi în oraşe, trebuie aleasă din sânul norodului de pe loc;4) Judecata în toate aşezămintele judecătoreşti, pentru moldoveni, trebuie să se facă în moldoveneşte;5) Tot pământul trebuie dat ţăranilor, care-l muncesc. El va fi dat norodului fără nici a plată, pe temeiul legilor făcute în adunarea întemeietoare, adică în Sfatul Ţării Basarabiei. Colonizarea, adică aducerea străinilor în Basarabia, trebuie să fie oprită;6) Basarabia trebuie să fie autonomă, fiindcă moldovenii sunt trăitorii de bază ai Basarabiei, îi întrec la număr pe ceilalţi locuitori şi ca o naţie deosebită au dreptul să-şi hotărască singuri soarta...;7) Basarabia, fiind autonomă, va avea adunarea sa întemeietoare, adică Sfatul Ţării;8) În Basarabia autonomă toţi feciorii moldoveni trebuie să facă armata (să meargă la moscali) pe loc, alcătuind oşti naţionale moldoveneşti, iar învăţătura pentru soldaţi să se facă în moldoveneşte. Limba rusască rămâne pentru comanda cea înaltă, iar comandanţii oştilor trebuie să fie moldoveni sau, cel puţin, să ştie moldoveneşte...”[13].

„Noi voim ca să avem limba mamei în biserică...”

Dar iată cu ce cuvinte se încheie scrisoarea membrilor corului bisericesc din satul Horodişte, judeţul Lăpuşna, scrisoare trimisă la redacţia ziarului „Cuvânt Moldovenesc” şi publicată în paginile lui la 21 mai 1917:„…Acum, când bunul Dumnezeu a binevoit, noi voim, ca:1) să avem limba mamei în biserică…;2) şcoala să ne fie în limba noastră-mamă, ca să ştim ce învăţăm, nu ca până acum, când nu înţelegeam deloc învăţătura în limba străină;3) judecata şi ocârmuirea să se facă în limba noastră-mamă;4) slujba ostăşească să se facă pentru noi, moldovenii, pe loc şi comanda să fie în limba noastră;5) tot pământul să treacă pe seama celor care îl muncesc... Deci, acum ori niciodată să strigăm cu toţii:Trăiască Basarabia autonomă! Trăiască Basarabia slobodă...”[14].

În aceeaşi ordine de idei, este de-a dreptul impresionantă scrisoarea ţăranului Filimon Marian din Transnistria de pe data de 8 mai 1917, care-i relata lui Pantelimon Halippa că şi românii de acolo s-au ridicat cu hotărâre în apărarea limbii lor, rugându-l, în încheiere:„să vă fie jale şi de noi, cei de pe malul Nistrului cel din stânga, din gubernia Hersonuluişi să ne daţi îndreptare ce să facem ca să nu fim lipsiţi de aceleaşi drepturi pe care le au basarabenii. Căci, pe malul Nistrului toate satele sunt moldoveneşti, iar preoţii îs mai mult ruşi şi tare ni-i întuneric cu aşa slujire”[15].

Aşadar, „în loc să ceară pământ, inventar agricol, suprimarea impozitelor şi alte bunuri de ordin material”[16], după cum constată Hristea Dăscălescu, ţăranii basarabeni s-au ridicat în 1917, alături de reprezentanţii celorlalte categorii sociale, mai întâi în apărarea limbii ca valoare spirituală supremă, ceea ce constituie un fapt profund semnificativ. Ei, cei care constituiau „talpa ţării”, doreau, în primul rând, „să li se dea învăţătura şi rugăciunea în limba mamei pentru hrana lor sufletească”[17], după cum precizează acelaşi H. Dăscălescu.

Se cerea şi întoarcerea la alfabetul latin

De menţionat că, sub presiunea puternică a opiniei publice, oficialităţile Basarabiei au fost nevoite să întreprindă de urgenţă unele acţiuni în vederea reabilitării în ţinut a limbii române. Astfel, zemstva gubernială, la una dintre şedinţele sale de la începutul lui iunie 1917, a decis să se adreseze, în cel mai scurt timp posibil, către instanţele corespunzătoare de la Petrograd şi să obţină permisiunea, ca gimnaziile şi şcolile duhovniceşti din ţinut să treacă şi la învăţătura în limba română. Datorită insistenţei comitetului din Bălţi al Partidului Naţional Moldovenesc, la 18 mai 1917, zemstva acestui judeţ a adoptat hotărârea de a introduce limba română ca obiect de studiu în şcolile de toate nivelele din judeţ. O hotărâre asemănătoare urma să adopte şi duma oraşului Chişinău, care dăduse o dispoziţie ca, până la 15 septembrie 1917, părinţii interesaţi în a-şi învăţa copiii în limba maternă să depună la cancelarie cererile respective. În afară de aceasta, la Chişinău, Bălţi, Soroca, în alte localităţi s-a permis organizarea unor cursuri speciale de studiere a limbii române pentru învăţători şi pentru alte pături ale populaţiei.

E de la sine înţeles că, deopotrivă cu cerinţele insistente, ce se făceau auzite din partea păturilor tot mai largi ale populaţiei basarabene în privinţa reabilitării limbii române şi folosirii ei în toate domeniile de activitate, era înaintată cu toată fermitatea şi revendicarea de a i se întoarce şi haina firească – alfabetul latin. Despre aceasta vorbesc convingător mai multe documente istorice, în special hotărârile şi rezoluţiile corespunzătoare adoptate la congresul gubernial al învăţătorilor moldoveni din Basarabia din luna mai 1917, în cadrul unor congrese judeţene ale învăţătorilor, în cadrul adunărilor de obşte din satele Brânzeni, judeţul Orhei (20 august 1917), Slobozia-Cuşălăuca, judeţul Soroca (5 octombrie 1917), Tohatin, judeţul Chişinău (2 noiembrie 1917), Fricăţei, judeţul Ismail (3 noiembrie 1917), la întrunirea reprezentanţilor satelor Sălcuţa, Iordanovca, Cera-Murza, Carabetovca, Plopi–Ştiubei, Căuşenii–Vechi, Zaim, Taraclia, Opaci şi Batâr, judeţul Tighina de la 1 decembrie 1917 etc.

„În toate satele moldoveneşti, – se spunea bunăoară, în hotărârea adunării obştii satului Brânzeni, judeţul Orhei, – învăţătura în şcoală să se facă în moldoveneşte, … iar cărţile de învăţătură să fie scrise cu buchii latineşti”[18].

Note

[1]Lidia Colesnic-Codreanca. Limba Română în Basarabia în anii 1812-1918.– Chişinău, 2003, p. 97.
[2]Vezi:P. N. Batiuşkov. Bessarabia. Istoriceskoe opisanie.– S.-Petersburg, 1892, p. 174.
[3]Lidia Colesnic-Codreanca. Op. cit., p. 26.
[4]„Şcoala moldovenească”, 1917, nr. 1, p. 22;„Svobodnaia Bessarabia” din 26 aprilie 1917.
[5]O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917-1918), p. 88.
[6]„Şcoala Moldovenească”, 1917, nr. 1, p. 20, 35-36;„Bessarabskaia jizni” din 14 aprilie, 1917.
[7]„Şcoala Moldovenească”, 1917, nr. 2-4, p. 55;Dimitrie Bogos. La răspântie. Moldova de la Nistru (1917-1918), Chişinău, 1998, p. 74 etc.
[8]„Bessarabskaia jizni” din 30 mai, 1917;„Şcoala Moldovenească”, 1917, nr. 2-4, p. 65.
[9]„Bessarabskaia jizni” din 30 mai, 1917;„Şcoala Moldovenească”, 1917, nr. 2-4, p. 67.
[10]„Şcoala Moldovenească”, 1917, nr. 2-4, p. 75;Hristea Dăscălescu. Revoluţia dela 1917 în Basarabia. Lupta moldovenilor pentru limba, şcoala şi cultura naţională.Chişinău, 1938, p. 30-31;Dimitrie Bogos. Op. cit., p. 73;Mihai Adauge, Eugenia Danu, Valeriu Popovschi. Mişcarea naţională din Basarabia. Cronica evenimentelor din anii 1917-1918, Chişinău, 1998, p. 27;Nicolae Ciachir. Basarabia sub stăpânire ţaristă (1812 -1917).– Bucureşti, 1992, p. 94;Iurie Colesnic. Doina dorurilor noastre. – Chişinău, 1990, p. 85, 138, 163;Alexei Mateevici. Opere. Ediţie critică de Ion Nuţă, Efim Levit, Sava Pânzaru, volumul I. – Chişinău, 1993, p. 92 etc.
[11]„Şcoala Moldovenească”, 1917, nr. 2-4, p. 75;Hristea Dăscălescu. Op. cit., p. 32;Mihai Adauge, Eugenia Danu, Valeriu Popovschi. Op.cit., p. 27-28;O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917-1918), p. 90;Iurie Colesnic. Doina dorurilor noastre, p. 85;Alexei Mateevici. Opere. Ediţie critică de Ion Nuţă, Efim Levit, Sava Pânzaru, volumul I. – Chişinău, 1993 p. 92 etc.
[12]„Cuvânt moldovenesc” din 26 aprilie 1917;„Svobodnaia Bessarabia” din 29 aprilie 1917.
[13]ANRM, Fond 727, inventar 2, dosar 15, partea 1, f. 162-162 verso.
[14]„Cuvânt moldovenesc” din 21 mai 1917.
[15]Biblioteca Academiei Române, Secţia manuscrise, Fond personal „Pan Halippa”, cota S – CZII, f. 1.
[16]Hristea Dăscălescu. Op. cit., p. 8.
[17]Ibidem.
[18]„Cuvânt Moldovenesc” din 20 august 1917;ANRM, fond 727, inventar 2, dosar 3, f. 17.

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 12:42

Mai mulți socialiști sunt ȘOMERI în urma mariajului cu Voronin

Mai mulți socialiști sunt ȘOMERI în urma mariajului cu Voronin

Trei partide vor accede în următorul Parlament al R. Moldova, iar Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) de orientare proeuropeană va deţine o majoritate mai mult decât confortabilă. Marii perdanţi ai scrutinului de ieri sunt socialiştii şi comuniştii, care vor avea împreună 32 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 12:07

Kievul protestează împotriva deciziei Rusiei de a atrage locuitorii din Donbas la alegerile pentru Duma de Stat

Kievul protestează împotriva deciziei Rusiei de a atrage locuitorii din Donbas la alegerile pentru Duma de Stat

Kievul a protestat vineri faţă de decizia Rusiei de a-i atrage la alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului bicameral rus), acestea fiind preconizate pentru 17-19 septembrie, pe cei peste 400.000 de locuitori din zonele aflate sub controlul rebelilor separatişti...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 11:00

S-a stins din viață Gheorghe Ulianovschi

S-a stins din viață Gheorghe Ulianovschi

 Uniunea Avocaților din Republica Moldova, întreg corpul de avocați suntem îndurerați de trecerea în neființă a bunului nostru prieten și coleg, conferențiar universitar, Gheorghe Ulianovschi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 08:39

S-au ofilit trandafirii, Pavel Filip alungat: Diacov a obținut sediul PDM prin fraudă

S-au ofilit trandafirii, Pavel Filip alungat: Diacov a obținut sediul PDM prin fraudă

Dumitru Diacov l-a lăsat fără sediu pe Pavel Filip și echipa sa din cauza disensiunilor din interiorul Partidului Democrat. Problema e rezultatul sub așteptări la alegerile din 11 iulie – 1,81 la sută. Și într-adevăr așa este, bannerele PDM au dispărut, iar formațiunea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 07:50

Cum va fi timpul de astăzi. Ce ne prognozează meteorologii

Cum va fi timpul de astăzi. Ce ne prognozează meteorologii

Meteorologii anunță vreme frumoasă pentru acest început de weekend. Astăzi ne așteaptă maxime de până la 29 de grade și fără precipitații.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 07:30

După inundaţii, Germania luptă să strângă gunoaiele din munţi

După inundaţii, Germania luptă să strângă gunoaiele din munţi

Cele mai devastatoare inundaţii cu care s-a confruntat Germania în ultimii 60 de ani au creat munţii de gunoaie, de la frigidere şi până la maşini distruse. Gunoaiele s-au adunat pe marginea drumurilor şi la gropile de gunoi improvizate, iar curăţarea ar putea dura mai multe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 16:21

SUA lansează atacuri în Afganistan. Talibanii spun că americanii încalcă termenii retragerii și amenință cu consecințe

SUA lansează atacuri în Afganistan. Talibanii spun că americanii încalcă termenii retragerii și amenință cu consecințe

Statele Unite au lansat atacuri aeriene în sprijinul forţelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, în timp ce forţele internaţionale conduse de SUA îşi continuă retragerea definitivă din această ţară, operaţiune prevăzută să se încheie la sfârşitul lunii august,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 16:03

Republica Moldova își va sărbători 30 de ani de independenţă cu o paradă militară

Republica Moldova își va sărbători 30 de ani de independenţă cu o paradă militară

O paradă militară va avea loc la Chişinău cu prilejul sărbătoririi aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, conform unui decret al preşedintei Maia Sandu, publicat vineri în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:46

Au câștigat pe spatele a 33 de agricultori 6,7 milioane de lei. Patru persoane au fost reținute

Au câștigat pe spatele a 33 de agricultori 6,7 milioane de lei. Patru persoane au fost reținute

Patru persoane au fost reținute de oameni legii, pentru comiterea escrocheriilor cu produse agricole de la 33 de producători din toată republica, în valoare de peste 6,7 milioane lei. Cei 4 indivizi au fost reținute.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:29

Vasile Costiuc l-a luat peste picior pe Renato Usatîi. ,,Mă umflă râsul”

Vasile Costiuc l-a luat peste picior pe Renato Usatîi. ,,Mă umflă râsul”

Liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, l-a luat peste picior pe Renato Usatîi, după ce acesta nu a reușit să ajungă în Parlament, deși Usatîi era încrezător că va învinge.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:01

Victor Parlicov, despre „licitațiile trucate” de la Moldelectrica: Cunosc detalii. Acest proces trebuie investigat

Victor Parlicov, despre „licitațiile trucate” de la Moldelectrica: Cunosc detalii. Acest proces trebuie investigat

Într-o investigație, recent publicată, sunt prezenate mai multe scheme de corupție în domeniul energetic, în special la UCIPE (Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii). În acest context, a fost solicitată...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 14:25

Bogdan Aurescu: România va sprijini R. Moldova, care poate deveni model de orientare pro-europeană

Bogdan Aurescu: România va sprijini R. Moldova, care poate deveni model de orientare pro-europeană

Ministrul de Externe al României a declarat, aflându-se cu o vizită oficială la Chișinău, că a revenit cu bucurie în R. Moldova, într-un moment crucial pentru dezvoltarea statului, precum și pentru evoluția relațiilor bilaterale moldo-române. Potrivit lui Aurescu, urmare a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 14:11

În Ungaria vaccinarea cadrelor medicale a devenit obligatorie

În Ungaria vaccinarea cadrelor medicale a devenit obligatorie

Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinării anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul Viktor Orban pentru un post de radio public, relatează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 13:15

O doză de vaccin-o zi liberă și plătită. Este modul prin care românii sunt motivați să se vaccineze anti-Covid

O doză de vaccin-o zi liberă și plătită. Este modul prin care românii sunt motivați să se vaccineze anti-Covid

Preşedintele României Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit căreia persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:34

Parteneriat de înfrățire între municipiile Chișinău și Suceava

Parteneriat de înfrățire între municipiile Chișinău și Suceava

Municipiile Suceava şi Chişinău se vor înfrăţi în luna octombrie a acestui an, a anunţat, vineri, primarul Ion Lungu, în urma unei întâlniri de lucru cu omologul său moldovean, Ion Ceban.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:19

Inundațiile au lovit și Turcia. Mai multe râuri s-au revărsat și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale

Inundațiile au lovit și Turcia. Mai multe râuri s-au revărsat și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale

Inundații devastatoare au lovit nord-estul Turciei, la aproape o săptămână după temperaturile recor care au lăsat în urmă cel puțin șase morți. Acum, Turcia se confruntă cu inundații, mai multe râuri au ieșit din matcă și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:08

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, joi seară, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat, potrivit gărzilor de coastă greceşti care efectuează o amplă operaţiune de salvare, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:51

CCM examinează astăzi sesizarea validării alegerilor din 11 iulie. Socialiștii nu au fost prezenți

CCM examinează astăzi sesizarea validării alegerilor din 11 iulie. Socialiștii nu au fost prezenți

Reprezentanții Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) nu s-au prezentat astăzi, 23 iulie, la ședința Curții Constituționale (CCM), unde se examinează sesizarea privind validarea alegerilor din 11 iulie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:31

CMC a votat: Fără rutiere pe străzile Capitalei

CMC a votat: Fără rutiere pe străzile Capitalei

Standardele de Calitate în Transportul Public municipal au fost votate în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), joi, 22 iulie. Standardele au stârnit numeroase discuții și au fost supuse atât dezbaterilor publice, cât și discuțiilor interne cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:18

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic. Moldova se află în continuare în zona verde

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic. Moldova se află în continuare în zona verde

Guvernul Românie a actualizat joi seara lista țărilor cu risc epidemiologic, în funcție de totalitatea cazurilor de COVID-19, pe coduri – verde, galben și roșu. Persoanele, care au trecut prin infecția cu COVID-19, cele vaccinate și acele care au test negativ sunt scutite de carantină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:02

Criză de motorină. Tirex, Bemol și Rompetrol nu mai au combustibil în stoc

Criză de motorină. Tirex, Bemol și Rompetrol nu mai au combustibil în stoc

Câteva benzinării din Capitală anunță că nu mai au motorină în stoc, și au scos etichetele de preț de pe panou, câteva din aceste sunt Tirex-ul,Bemolul și Rompetrolul. ANRE nu a oferit nici un răspuns referitor la acest subiect.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 10:49

Nicolae Negru – Politica României la Chișinău: Cei care sacrifică românismul, înmormântează de fapt și europenismul din Republica Moldova

Nicolae Negru – Politica României la Chișinău: Cei care sacrifică românismul, înmormântează de fapt și europenismul din Republica Moldova

Victoria impresionantă, enigmatică în unele privințe, obținută de partidul Maiei Sandu în alegerile parlamentare anticipate a provocat în presa de peste Prut o dezbatere despre politica României față de Republica Moldova. Firește, o privire critică asupra...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:52

Cursul valutar pentru 23 iulie. Cât costă un euro și un dolar

Cursul valutar pentru 23 iulie. Cât costă un euro și un dolar

Astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs valutar pentru un euro care este 21,30 lei iar un dolar 18,06 lei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:18

Oficial: Astăzi se deschid Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dan Olaru și Alexandra Mîrca vor purta drapelul R. Moldova!

Oficial: Astăzi se deschid Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dan Olaru și Alexandra Mîrca vor purta drapelul R. Moldova!

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Japonia, începe vineri, 23 iulie, de la ora 14:00 (ora locală), pe Stadionul Naţional Olimpic din Tokyo. Republica Moldova va fi reprezentată la competiția 2020 de mai mulți sportivi, iar Dan Olaru și Alexandra Mîrca sunt...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:16

Șeful diplomației române vine într-o vizită de lucru la Chișinău

Șeful diplomației române vine într-o vizită de lucru la Chișinău

Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, va avea vineri, 23 iulie, o întrevedere cu Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de instituția prezidențială.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 07:34

EXCLUSIV: Veaceslav Eni și Valentin Bălan au dat un tun de peste 11 milioane de euro prin CET 1 Chișinău

EXCLUSIV: Veaceslav Eni și Valentin Bălan au dat un tun de peste 11 milioane de euro prin CET 1 Chișinău

Băieții deștepți au dat un tun de peste 11 milioane de euro la Chișinău prin modernizarea Blocului energetic nr. 1(CET sursa 1). În spatele afacerii oneroase stau Veaceslav Eni șeful de la Termoelectrica SA, Valentin Bălan de la Horus SRL și cel mai probabil fiica Daniela Bălan de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 17:18

Economia Transnistriei supraviețuiește datorită Uniunii Europene și Moldovei. Doar 9% din exportul din regiune ajunge în Rusia

Economia Transnistriei supraviețuiește datorită Uniunii Europene și Moldovei. Doar 9% din exportul din regiune ajunge în Rusia

Regiunea transnistreană supraviețuiește economic datorită exporturilor în dreapta Nistrului și în țările din Uniunea Europeană. Doar 9% din exporturile de mărfuri din regiune ajung în Rusia, deși liderii separatiști de la Tiraspol insistă că anume Moscova este cea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 17:05

Indonezia a devenit noul epicentru global al pandemiei. OMS anunță peste 1300 de decese în 24 de ore

Indonezia a devenit noul epicentru global al pandemiei. OMS anunță peste 1300 de decese în 24 de ore

Cifrele pandemiei de COVID-19 cresc în multe zone din lume, dar în Indonezia situaţia este scăpată de sub control. Această țară a raportat cel mai mare număr de noi infecţii covid din lume săptămâna trecută, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Ţară cu a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 16:07

Cel mai mare producător de petrol din lume este șantajat de hackeri

Cel mai mare producător de petrol din lume este șantajat de hackeri

Saudi Aramco, cel mai mare producător de petrol din lume, a confirmat miercuri că o parte din datele sale au fost expuse prin intermediul unui furnizor, după ce un hacker a anunțat luna trecută că a intrat în posesia informațiilor și a cerut companiei o răscumpărare de 50 de milioane...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 15:23

Fondurile Băncii Mondiale au fost compromise iar securitatea energetică a Republicii Moldova este amenințată

Fondurile Băncii Mondiale au fost compromise iar securitatea energetică a Republicii Moldova este amenințată

Pentru nimeni nu mai este un secret subiectul corupției mari în domeniul energetic, în special la UCIPE (Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii) și la compania de stat Termoelectrica SA, cel mai mare furnizor de energie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 14:07

China se confruntă cu inundații masive. Cel puțin 3 oameni au murit

China se confruntă cu inundații masive. Cel puțin 3 oameni au murit

Cel puțin trei oameni au murit în centrul Chinei, lovit de unele dintre cele mai grave inundații din istoria regiunii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 13:22

China respinge planul OMS de a studia originea Covid-19

China respinge planul OMS de a studia originea Covid-19

China a respins joi planul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de a întreprinde o a doua fază a anchetei privind originea Covid-19, care cuprinde ipoteza că SARS-CoV-2 ar fi putut scăpa dintr-un laborator chinez, potrivit Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 13:13

Merkel, satisfăcută de afacerea cu Putin: A pus Europa în genunchi în fața Rusiei

Merkel, satisfăcută de afacerea cu Putin: A pus Europa în genunchi în fața Rusiei

Preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cancelarul german, Angela Merkel, şi-au exprimat satisfacţia în legătură cu progresul gazoductului Nord Stream 2 dintre ţările lor, a anunţat miercuri Kremlinul, după anunţul unui acord între Berlin şi Washington cu privire la acest...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 12:59

Joe Biden îl așteaptă pe Zelenski la Casa Albă tocmai la 30 august

Joe Biden îl așteaptă pe Zelenski la Casa Albă  tocmai la 30 august

Preşedintele american Joe Biden intenţionează să reafirme sprijinul 'inflexibil' al Washigtonului faţă de Kiev, prin primirea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski la 30 august la Casa Albă, a anunţat miercuri executivul într-un comunicat, potrivit AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 12:34

Aproximativ 200 de manifestanţi au pătruns în sediul unei primării din Franța. Aceștia cer demisia lui Macron

Aproximativ 200 de manifestanţi au pătruns în sediul unei primării din Franța. Aceștia cer demisia lui Macron

Potrivit Prefecturii regiunii Savoie, aproximativ 200 de manifestanţi au pătruns în mod ilegal în sediul Primăriei din Chambéry, este un orăşel situat în apropiere de Grenoble.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 12:19

Italia: Certificatul verde va urma să fie obligatoriu în restaurante, mijloace de transport și alte zone aglomerate

Italia: Certificatul verde va urma să fie obligatoriu în restaurante, mijloace de transport și alte zone aglomerate

Certificatul sanitar verde ar putea să devină obligatoriu în Italia de la începutul lunii august, pentru evenimentele cu număr mare de oameni, dar și în locurile aglomerate, precum piscine, săli de sport și chiar mijloace de transport în comun. Autoritățile din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 11:43

Jeff Bezos donează câte 100 de milioane de dolari unui jurnalist și bucătar. Sunt liberi să facă „ceea ce vor” cu banii

Jeff Bezos donează câte 100 de milioane de dolari unui jurnalist și bucătar. Sunt liberi să facă „ceea ce vor” cu banii

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și totodată fiind și cel mai bogat om din lume, a anunțat, după zborul în spațiu al capsulei New Shepard, că vrea să doneze câte 100 de milioane de dolari colaboratorului CNN Van Jones și chef-ului Jose Andres.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 11:06

A explodat o uzină chimică din Ucraina. Oare vor fi ploi acide în Moldova

A explodat o uzină chimică din Ucraina. Oare vor fi ploi acide în Moldova

În apropiere de Republica Moldova au fost prognozate ploi acide. Fenomenul ar putea avea loc în urma exploziei de la o uzină chimică din Ucraina.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 11:01

Din cauza propriei incompetențe socialiaștii aruncă vina pe Plahotniuc

Din cauza propriei incompetențe socialiaștii  aruncă vina pe Plahotniuc

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova sunt supărați după înfrângerea rușinoasă de la Curtea Constituțională, care a confirmat legalitatea de a vinde teritoriul Stadionului Republican Ambasadei SUA. Problema este că socialiștii se aflau la putere la acea dată, și la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 10:47

Ucigașul din Elizaveta a fost eliberat la miezul nopții

Ucigașul din Elizaveta a fost eliberat la miezul nopții

Vitalie Tataru, persoana care l-a împușcat mortal pe un tânăr din Elizaveta, a fost eliberat în toil nopții. La ora 23.55, acesta a fost scos cu un microbus din ograda penitenciarului nr. 11 din Bălți. Peste 20 de polițiști s-au adunat în preajma instituției de...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)