Astăzi 24 Iulie 2021, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 12:42
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Politică 3 Iunie 2021, ora 15:15

Analiză / SOLUȚIA CONSERVATOARE

Marime Font

 

Există în orice societate, fie ea de tip arhaic sau modern, o viziune generală despre lume și viață (eng. ”worldview”, germ. ”Weltanschaung”). Din ea derivă interpretări diferite, care se cristalizează în ideologii (fie ele filosofice, politice, sociale, economice). Acestea, la rândul lor, capătă nuanțe diverse sub forma unor multitudini de doctrine.

Dacă rămânem pe terenul științei politice, atunci putem identifica trei viziuni majore care propun răspunsuri diverse la întrebările fundamentale ale polisului: cum ar trebui să funcționeze societatea? Cum ar trebui ajuns la putere? Cum ar trebui exercitată această putere? Socialismul (cu derivatele sale, uneori extreme: social-democrație, comunism, anarhism) pune un accent deosebit pe societate, înțeleasă însă ca o masă mai mult sau mai puțin amorfă, în care indivizii sunt înregimentați și nu contează decât ca întreg, iar statul, ca formă de organizare a societății, este pus în slujba exclusivă a acesteia în dauna persoanelor. Liberalismul (inclusiv derivatele: social-liberalism, libertarianism, etc.), dimpotrivă, ridică individul pe cel mai înalt piedestal, în detrimentul oricăror relaționări sociale care ar ”încălca” libertatea personală (de aici, în ultimă instanță, conceptele contemporane de discriminare pozitivă a tot felul de minorități, de corectitudine politică, de poliție a gândirii). Interesant că un numitor comun al socialismului și deopotrivă al liberalismului îl reprezintă existența unui ”catehism” propriu. Asta înseamnă că fiecare dintre cele două abordări propun o serie de șabloane considerate sacrosancte, după care societatea, respectiv cei care o alcătuiesc, trebuie să se adapteze volens-nolens. Lupta de clasă și proprietatea publică asupra mijloacelor de producție, pentru socialiști, sau piața liberă ce se autoreglează și autonomia exagerată a individului (de fapt atomizarea acestuia), pentru liberali, sunt axiome absolute. Este celebra idee a ”patului lui Procust”, după care cei care nu încap în el sunt scurtați de picioare, iar cei prea scunzi, dimpotrivă, sunt alungiți forțat. Ce observăm aici? Ideea, în fașă, de inginerie socială nenaturală și nenecesară: șablonul pe care unii și-l arogă drept etalon suprem, ce trebuie aplicat forțat, în vederea impunerii unei fericiri silite. Acestea toate își au originea în mai toate mișcările contestatare, începând cu Umanismul și Renașterea (însuși umanismul care îl scoate pe Dumnezeu din cetate, punând în locul Lui omul, ca măsură a tuturor lucrurilor). Continuând cu mișcarea contestatară protestantă, trecând prin revoluția olandeză din sec. al XVI-lea (prima revoluție burgheză), apoi revoluția ”glorioasă” din Anglia sec. XVII, ajungând desigur la revoluția americană și la cea franceză, apoi – finis coronat opus – la cea bolșevică din octombrie 1917 (și care a avut loc în noiembrie...)


În contradicție cu acestea două se află conservatorismul. Acesta nu propune un șablon, panaceu absolut al oricăror probleme. Echilibrat, ba chiar ușor circumspect asupra perfecțiunii naturii umane, se bazează mai curând pe experianță (uneori milenară), pe abordări empirice dar verificate în timp, pe precedente și tradiții. Așadar conservă ceea ce este de conservat, și îmbunătățește, prin evoluție (organică, naturală) în antiteză cu revoluția (uneori sângeroasă, alteori dictatorială, mai întotdeauna confiscată). Este mai mult decât o doctrină printre multe altele (cu atât mai mult cu cât nu propune/impune un unic model societal suprem), este o stare de spirit. Calmă, rațională, prudentă. Este îmbunătățirea fondului ancestral în antiteză cu crearea formelor fără fond. Există, totuși, câteva valori importante pe care orice conservator autentic le împărtășește, indiferent de timpul istoric sau de spațiul geografic în care se află.

Familia
: Este forma minimală de organizare societală, cea de la care pleacă totul: în sânul ei ia naștere viața. Pentru aceasta, singura formă naturală, firească de procreere se consumă între un bărbat și o femeie. În momentul în care viața apare în familie, părinții nu-și mai aparțin doar lor înșiși. Ei devin profund responsabili pentru urmași, pentru buna lor creștere și educare. Cum copiii ce se nasc nu sunt întrebați apriori dacă doresc sau nu aceasta, atunci – pentru o decizie luată nu de ei, ci de părinții lor, aceea de a veni pe lume – se creează o obligație intrinsecă, dictată de legea morală naturală, de a îngriji de copii, cu dragoste și grijă, până la devenirea lor adultă. Ca un corolar, copilul are dreptul deopotrivă la o mamă și la un tată, ca două modele de dezvoltare nu inegale, nu opozite, ci complementare. Tot ceea ce atentează deci la viața, sănătatea și dezvoltarea psihosomatică a copilului – de la conceperea lui și până la vârsta adultă – este, în ultimă instanță, un atentat la echilibrul natural, la firescul lucrurilor, la perpetuarea speciei umane. Liberalismul destructurează societatea prin oferirea unui statut (juridic) egal unor forme de conviețuire nefirești, uneori deviante. Socialismul impune, prin forma sa neo-marxistă, ”modele” în care înșiși termenii firești de tată, mamă sunt scoși în afara uzului (uneori în afara legii) și înlocuiți cu concepte ce țin de patologii clinice. În viziunea conservatoare, o persoană nu este singură, generațional vorbind. Există un lung șir de moși și strămoși, de la care ne revendicăm. Pe unii dintre ei, cunoscuți, îi pomenim la biserică, le facem parastase, mergem (cu copiii) la mormintele lor. Pe cei mai vechi, necunoscuți – dar din care ne tragem – îi pomenim când rostim formula sacramentală ”cu tot neamul lor”. De ce am face toate acestea dacă nu am avea dacă nu certitudinea, măcar nădejdea Învierii? Speranța că sufletele lor au rămas vii și, de undeva, de ”dincolo”, încă ne privesc și ne ajută... Apoi, trecând la cei de după noi, avem grijă de urmași. Ce altceva reprezintă dorința de perpetuare a numelui, dacă nu bucuria de a avea copii, nepoți, strănepoți? Certitudinea că, după ce nu vom mai fi la rândul nostru aici, cei de același sânge și cu același nume cu noi ne vor face cele ale sufletului, ne vor purta în amintirea lor, vor povesti despre noi urmașilor? Ce conservă un conservator? Obiceiurile bune, amintirea celor dragi, respectul și iubirea celor asemeni ție. Asemeni ție ca rudă, ca neam, ca și credință. Adevărata moarte este uitarea. Conservatorii nu îi uită pe cei cărora le datorează viața. Și nici pe cei cărora le-au dat viață. Conservatorii prezentului sunt arcul unificator între generațiile care au trecut, cele care trăiesc azi și cele nenăscute încă. Sunt prezent continuu pentru familiile lor, pentru neamul lor, pentru țara lor. Pentru că ei nu uită cine sunt, pentru că ei știu încotro merg, pentru că ei nu sunt stăpâni absoluți, ci doar administratori grijulii ai Creației. Și totul începe în familie. Dar merge dincolo de ea.

Patria
: Deși în limba română substantivul este de gen feminin, el exprimă, pe filieră latină, o realitate masculină: țara tatălui (pater, patris). Dar asta, în strânsă corelare cu limba maternă, adică limba mamei. Simbioză fericită între principiul feminin și cel masculin, patria este inexorabil legată de o anumită limbă maternă. În viziunea conservatoare, un popor este determinat eminamente de elementul limbă. Având o limbă comună, un grup populațional se poate înțelege, poate comunica, se constituie în popor. Un popor distinct de oricare altul. Atunci când acest popor ajunge la conștiința propriei identități în mozaicul de popoare al lumii, el capătă certitudinea unicității sale, ale căii sale de dezvoltare; el devine națiune. Accidente ale istoriei îl pot face să fie răspândit, împărțit în(tre) mai multe țări. Dar conștiința apartenenței la un singur neam rămâne puternică și înfruntă vitregiile sorții. Dealtfel, cuvântul neam, sinonim cu cel de popor, duce cu gândul și la familie. Națiunea, ca un mare neam, așadar cu strămoși comuni, deci înrudiți între ei. Neamul, adică poporul, reprezintă restul rudelor noastre, dincolo de gardul casei noastre. Ne înțelegem cu toții în aceeași limbă a mamei: ce minune! Deci, trebuie că suntem o mare familie. Limba mea, învățată de la mama mea, limba ta, aceeași, învățată de la mama ta. Pământul meu, moștenit de la tata, pământul tău, același, moștenit de la tata: Frate! Aceasta dă particularitățile și frumusețea, bogăția oricărui popor. Cum ar fi dacă ne-am amesteca cu toții, până la omogenizare? Unde ar mai fi partea bună și interesantă a diversității (pe care, culmea, o ridică în slăvi neo-marxiștii, dar în practică o subminează continuu până la topirea diferențelor)? Patria este ceea ce dă sens ultim poporului în devenirea sa istorică. Este cea care menține echilibrul între cei care formează societatea, ca întreg, și fiecare membru individual al acestei societăți. Fără o (singură) patrie, un popor este aproape decapitat, cu el se poate face orice. Poporul român nu este decapitat. Dar este amputat, câtă vreme va exista vamă la Prut. Ce poate face întregul corp, fără mâini? Și ce pot face acestea singure, fără corp? Familia își găsește sensul în patria sa, precum patria este ocrotitoarea tuturor familiilor ce o compun.

Credința: Aceasta dă dimensiunea verticală a oricărui popor. Axis mundi pentru orice națiune responsabilă, care știe că ”nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei, 4,4). Credința religioasă – de la lat. religo, religare: a lega (de ceva mai înalt) – se bazează pe conceptul de sacru. Acesta este un element constitutiv al conștiinței umane (vezi Mircea Eliade), fără de care omul ar fi infirm, incomplet, neterminat. Dimpotrivă, sacrul, ca parte constitutivă a conștiinței, este cel care ne dă asemănarea cu Chipul Creatorului. Sacrul și sufletul sunt două realități inefabile ce se împletesc armonios, fără amestecare însă, precum dubla natură a Mântuitorului: cea divino-umană. Virtute cardinală, alături de nădejde și dragoste, credința este stearpă, lipsită de conținut, falsă, fără celelalte două. Așadar, în sens larg, credința preupune a priori și dragostea (față de Creator și de aproapele) și nădejdea (în Înviere și în viața veșnică). Abordând credința cu deferență și grijă, conservatorii privesc și spre Cer, spre lucrurile imuabile, spre cele de dincolo, mai greu vizibile cu ochii trupului (materiei), dar simțite și intuite cu ochii sufletului (spiritului). În acest sens, ceea ce s-a numit, în Occident, alianța dintre Tron și Altar, sau în Estul Europei, simfonia bizantină, se referă la acea conlucrare în armonie, dar fără amestec sau încorsetare, dintre Stat și Biserică. Să ne înțelegem: aceasta nu se confundă cu vreo teocrație, fie ea ultramontană sau orientală, în care Papa, Patriarhul sau Ayatollahul dictează laicului și întregii sale organizări statale. Ci presupune sprijin reciproc, fără încălcarea libertăților individuale, pentru o împreună-lucrare întru binele societății. În opoziție cu această abordare eminamente conservatoare, liberalismul propune (mai nou, impune!) ca orice element de sacru să devină cel mult o afacere privată, personală și, dacă se poate, să nu depășească pereții propriei case ale credinciosului. Altminteri, nu-i așa, orice zăbăuc s-ar putea simți ofensat... Scoțându-L pe Dumnezeu din Cetate, spiritele liberale în esență fac jocul celui necurat. Căci, vorba lui Baudelaire, ”cea mai mare înșelătorie a Diavolului este să ne convingă că nu există”. Nu ne temem (și deci nu ne ferim) de ceva/cineva în care nu credem, nu? Divinitatea, o afacere strict privată, o simplă ipoteză de lucru, aceasta este viziunea liberală. Și deranjantă, când iese afară, în public. Iată deci o abordare foarte insidioasă, și deci foarte periculoasă. Cu socialiștii e mai simplu: ei nu sunt doar agnostici, ei sunt atei. Neagă existența Divinității (”Zis-a nebunul în inima sa: Nu este Dumnezeu!”, Psalmul 52,1). Sunt ticăloși dar, paradoxal într-un fel, sunt niște ticăloși cinstiți: spun ceea ce cred, nu se ascund după cireș. Cu socialiștii sau comuniștii e ușor: ai dușmanul în față. Cunoscut, asumat, neascuns. Poți fugi de el, sau poți lupta direct cu el. În ambele cazuri, știi mereu unde e și care îi este chipul. În ambele regimuri criminale ale secolului XX, comunismul și nazismul, creștinii – și, prin extensie, conservatorii sinceri și asumați – au avut cel mai mult de pătimit. Au fost martirizați, cu sutele de mii, și ni i-au dat în Ceruri pe Sfinții Închisorilor. Iată deci ce impietate de a arunca, perfid, eticheta de extremiști (de dreapta) asupra unor mișcări conservatoare, național-creștine. (Dar aceasta va fi o altă poveste).

Libertatea: Poate cel mai greu de definit termen, prin multitudinea sa de sensuri, mai ales în politologie. Liberalismul clasic (și, prin diverse declinări, și derivatele sale) înțelege libertatea în primul rând sub o haină pur economică, în ultimă instanță, materială. Libertatea întreprinderii cu scop lucrativ, a comerțului, a liberei circulații a capitalului, a serviciilor, a forței de muncă. Nu sunt lucruri rele în sine. Doar incomplete, întrucât libertatea persoanei înseamnă mult mai mult decât atât. Desigur, liberalismul revendică pentru sine paternitatea absolută a ceea ce se numesc libertăți civice: libertatea cuvântului, a adunărilor, libertatea de gândire și de acțiune – inclusiv politică – etc. Din nou, este doar o jumătate de adevăr. Anume, atunci când se confundă (din prostie sau intenționat) aceste libertăți cu drepturile câștigate în ultimii aproximativ 200 de ani. Cu socialiștii, ca și mai sus, este iar mai simplu: în regimurile de ”democrație populară”, libertatea este cea care îți dă dreptul să te înregimentezi în partidul unic, să înalți ode conducătorului iubit sau să îți torni semenul poliției politice. Cu cât mergem de la extrema stângă a spectrului politic către centru – mai exact, de la anarho-sindicalism și comunism, prin socialism și social-democrație, până la social-liberalism, cu atât formele pervertite ale libertății devin mai diluate, mai soft, dar ADN-ul lor rămâne același. (Despre social-liberalism ca doctrină de centru-stânga, nu de dreapta, vom mai scrie, în curând!). În viziunea și propensiunea conservatoare a libertății, aceasta s-ar putea rezuma, teleologic, la celebra zicere a Episcopului de Hippona, Augustin (sfânt pentru catolici, fericit pentru ortodocși): ”Iubește și fă ce vrei!” Deoarece atunci când iubești cu adevărat (atât pe Dumnezeu, cât și pe aproapele) nu poți face rău. Dimpotrivă, dragostea te îndeamnă la sacrificiu pentru binele celuilalt, la jertfă, in extremis la martiriu. Libertatea mai este înțeleasă, în cheie conservatoare, și ca libertate față de păcat. Sunt liber de vicii, de mânii, de răzbunări. Acestea nu mă ating, nu-mi pot face rău, deci nu le pot folosi ca armă împotriva semenului. Libertatea presupune, de asemenea, și satisfacerea necesităților cel puțin de la baza piramidei lui Maslow. E mai ușor să discuți cu cel sătul decât cu cel flămând. Aceasta înseamnă că un conservator nu este o persoană de bibliotecă, un ins într-un turn de fildeș imun la suferințele lumii. Dimpotrivă, conservatorul știe că până la ridicarea culturală, intelectuală, spirituală a unui popor, trebuie rezolvată și problema zilnicei pâini. Și aici ajungem la accentul cel mai important al abordării libertății economice: proprietatea. O țară este bogată cu adevărat, dacă oamenii ce o locuiesc sunt bogați. Dacă nu, atunci sunt doar iluzii. Iar oamenii sunt bogați, dacă sunt/devin proprietari: pe o casă, pe o bucată de pământ, pe o întreprindere comercială, pe ceea ce ține de proprietatea intelectuală. Iată așadar cum libertatea este declinată, în notă conservatoare, în toate aspectele ei: moral, societal, economic.

Ceea ce diferențiază cu adevărat conservatorismul autentic (există și false conservatorisme, vom reveni și asupra lor) față de socialism și liberalism, este ceea ce s-ar putea numi punctul fix. În fond, nu e nimic nou sub soare. Vezi Arhimede, cu celebra sa zicere: ”Dați-mi un punct fix și răstorn Universul!”. Conservatorismul are repere axiologice bine ancorate pe cele două axe ale existenței noastre: pe orizontală (lumea văzută, cu toate ale ei, Creația) și pe verticală (lumea nevăzută, Creatorul). Conservatorul are oroare de mișcările browniene. El respinge haosul și hazardul (prin extensie respingând și teoriile fataliste ale sorții) și caută să descopere în juru-i armonia, sensul, ordinea. Cu toate acestea, din smerenie, nu are încredere nemăsurată în forțele omului. Ci caută să-l îmbunătățească, în conlucrare însă cu Harul. Căci știe că până la urmă, nu suntem decât frunze spulberate de vânt. De aceea, mândrele proiecte social-politice faraonice care caută distrugerea lumii din rădăcini pentru clădirea unui Om nou și a unui Pământ nou, îl oripilează și îl înfioară. Conservatorul încearcă doar să conserve, adică să salveze cât mai mult din creația originară, fie că este vorba de oameni, de animale sau de natură. Căci, spirit sensibil la transcendent, știe prea bine că Omul nou și Pământul nou nu pot veni decât odată cu Parusia.

În sistemul moral conservator, Calea Dreaptă este Calea de Aur, în sensul că nu se abate nici într-o parte, nici în alta. Ea merge drept la țintă, în moderație, armonie și echilibru, pentru a evita capcanele ambelor extreme. În fond, toți fericiții ce vor moșteni Împărăția vor sta ”la dreapta” Tatălui, nu la stânga Lui! Dar fiecare, în libertatea ce ne-a fost dată prin liberul nostru arbitru, va alege singur locul și rostul său. Acum și aici, precum și în veșnicie.

Puiu Cinescu

(Va urma) 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 12:42

Mai mulți socialiști sunt ȘOMERI în urma mariajului cu Voronin

Mai mulți socialiști sunt ȘOMERI în urma mariajului cu Voronin

Trei partide vor accede în următorul Parlament al R. Moldova, iar Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) de orientare proeuropeană va deţine o majoritate mai mult decât confortabilă. Marii perdanţi ai scrutinului de ieri sunt socialiştii şi comuniştii, care vor avea împreună 32 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 12:07

Kievul protestează împotriva deciziei Rusiei de a atrage locuitorii din Donbas la alegerile pentru Dumma de Stat

Kievul protestează împotriva deciziei Rusiei de a atrage locuitorii din Donbas la alegerile pentru Dumma de Stat

Kievul a protestat vineri faţă de decizia Rusiei de a-i atrage la alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului bicameral rus), acestea fiind preconizate pentru 17-19 septembrie, pe cei peste 400.000 de locuitori din zonele aflate sub controlul rebelilor separatişti...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 11:00

S-a stins din viață Gheorghe Ulianovschi

S-a stins din viață Gheorghe Ulianovschi

 Uniunea Avocaților din Republica Moldova, întreg corpul de avocați suntem îndurerați de trecerea în neființă a bunului nostru prieten și coleg, conferențiar universitar, Gheorghe Ulianovschi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 08:39

S-au ofilit trandafirii, Pavel Filip alungat: Diacov a obținut sediul PDM prin fraudă

S-au ofilit trandafirii, Pavel Filip alungat: Diacov a obținut sediul PDM prin fraudă

Dumitru Diacov l-a lăsat fără sediu pe Pavel Filip și echipa sa din cauza disensiunilor din interiorul Partidului Democrat. Problema e rezultatul sub așteptări la alegerile din 11 iulie – 1,81 la sută. Și într-adevăr așa este, bannerele PDM au dispărut, iar formațiunea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 07:50

Cum va fi timpul de astăzi. Ce ne prognozează meteorologii

Cum va fi timpul de astăzi. Ce ne prognozează meteorologii

Meteorologii anunță vreme frumoasă pentru acest început de weekend. Astăzi ne așteaptă maxime de până la 29 de grade și fără precipitații.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 07:30

După inundaţii, Germania luptă să strângă gunoaiele din munţi

După inundaţii, Germania luptă să strângă gunoaiele din munţi

Cele mai devastatoare inundaţii cu care s-a confruntat Germania în ultimii 60 de ani au creat munţii de gunoaie, de la frigidere şi până la maşini distruse. Gunoaiele s-au adunat pe marginea drumurilor şi la gropile de gunoi improvizate, iar curăţarea ar putea dura mai multe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 16:21

SUA lansează atacuri în Afganistan. Talibanii spun că americanii încalcă termenii retragerii și amenință cu consecințe

SUA lansează atacuri în Afganistan. Talibanii spun că americanii încalcă termenii retragerii și amenință cu consecințe

Statele Unite au lansat atacuri aeriene în sprijinul forţelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, în timp ce forţele internaţionale conduse de SUA îşi continuă retragerea definitivă din această ţară, operaţiune prevăzută să se încheie la sfârşitul lunii august,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 16:03

Republica Moldova își va sărbători 30 de ani de independenţă cu o paradă militară

Republica Moldova își va sărbători 30 de ani de independenţă cu o paradă militară

O paradă militară va avea loc la Chişinău cu prilejul sărbătoririi aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, conform unui decret al preşedintei Maia Sandu, publicat vineri în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:46

Au câștigat pe spatele a 33 de agricultori 6,7 milioane de lei. Patru persoane au fost reținute

Au câștigat pe spatele a 33 de agricultori 6,7 milioane de lei. Patru persoane au fost reținute

Patru persoane au fost reținute de oameni legii, pentru comiterea escrocheriilor cu produse agricole de la 33 de producători din toată republica, în valoare de peste 6,7 milioane lei. Cei 4 indivizi au fost reținute.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:29

Vasile Costiuc l-a luat peste picior pe Renato Usatîi. ,,Mă umflă râsul”

Vasile Costiuc l-a luat peste picior pe Renato Usatîi. ,,Mă umflă râsul”

Liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, l-a luat peste picior pe Renato Usatîi, după ce acesta nu a reușit să ajungă în Parlament, deși Usatîi era încrezător că va învinge.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:01

Victor Parlicov, despre „licitațiile trucate” de la Moldelectrica: Cunosc detalii. Acest proces trebuie investigat

Victor Parlicov, despre „licitațiile trucate” de la Moldelectrica: Cunosc detalii. Acest proces trebuie investigat

Într-o investigație, recent publicată, sunt prezenate mai multe scheme de corupție în domeniul energetic, în special la UCIPE (Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii). În acest context, a fost solicitată...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 14:25

Bogdan Aurescu: România va sprijini R. Moldova, care poate deveni model de orientare pro-europeană

Bogdan Aurescu: România va sprijini R. Moldova, care poate deveni model de orientare pro-europeană

Ministrul de Externe al României a declarat, aflându-se cu o vizită oficială la Chișinău, că a revenit cu bucurie în R. Moldova, într-un moment crucial pentru dezvoltarea statului, precum și pentru evoluția relațiilor bilaterale moldo-române. Potrivit lui Aurescu, urmare a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 14:11

În Ungaria vaccinarea cadrelor medicale a devenit obligatorie

În Ungaria vaccinarea cadrelor medicale a devenit obligatorie

Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinării anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul Viktor Orban pentru un post de radio public, relatează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 13:15

O doză de vaccin-o zi liberă și plătită. Este modul prin care românii sunt motivați să se vaccineze anti-Covid

O doză de vaccin-o zi liberă și plătită. Este modul prin care românii sunt motivați să se vaccineze anti-Covid

Preşedintele României Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit căreia persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:34

Parteneriat de înfrățire între municipiile Chișinău și Suceava

Parteneriat de înfrățire între municipiile Chișinău și Suceava

Municipiile Suceava şi Chişinău se vor înfrăţi în luna octombrie a acestui an, a anunţat, vineri, primarul Ion Lungu, în urma unei întâlniri de lucru cu omologul său moldovean, Ion Ceban.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:19

Inundațiile au lovit și Turcia. Mai multe râuri s-au revărsat și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale

Inundațiile au lovit și Turcia. Mai multe râuri s-au revărsat și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale

Inundații devastatoare au lovit nord-estul Turciei, la aproape o săptămână după temperaturile recor care au lăsat în urmă cel puțin șase morți. Acum, Turcia se confruntă cu inundații, mai multe râuri au ieșit din matcă și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:08

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, joi seară, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat, potrivit gărzilor de coastă greceşti care efectuează o amplă operaţiune de salvare, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:51

CCM examinează astăzi sesizarea validării alegerilor din 11 iulie. Socialiștii nu au fost prezenți

CCM examinează astăzi sesizarea validării alegerilor din 11 iulie. Socialiștii nu au fost prezenți

Reprezentanții Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) nu s-au prezentat astăzi, 23 iulie, la ședința Curții Constituționale (CCM), unde se examinează sesizarea privind validarea alegerilor din 11 iulie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:31

CMC a votat: Fără rutiere pe străzile Capitalei

CMC a votat: Fără rutiere pe străzile Capitalei

Standardele de Calitate în Transportul Public municipal au fost votate în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), joi, 22 iulie. Standardele au stârnit numeroase discuții și au fost supuse atât dezbaterilor publice, cât și discuțiilor interne cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:18

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic. Moldova se află în continuare în zona verde

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic. Moldova se află în continuare în zona verde

Guvernul Românie a actualizat joi seara lista țărilor cu risc epidemiologic, în funcție de totalitatea cazurilor de COVID-19, pe coduri – verde, galben și roșu. Persoanele, care au trecut prin infecția cu COVID-19, cele vaccinate și acele care au test negativ sunt scutite de carantină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:02

Criză de motorină. Tirex, Bemol și Rompetrol nu mai au combustibil în stoc

Criză de motorină. Tirex, Bemol și Rompetrol nu mai au combustibil în stoc

Câteva benzinării din Capitală anunță că nu mai au motorină în stoc, și au scos etichetele de preț de pe panou, câteva din aceste sunt Tirex-ul,Bemolul și Rompetrolul. ANRE nu a oferit nici un răspuns referitor la acest subiect.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 10:49

Nicolae Negru – Politica României la Chișinău: Cei care sacrifică românismul, înmormântează de fapt și europenismul din Republica Moldova

Nicolae Negru – Politica României la Chișinău: Cei care sacrifică românismul, înmormântează de fapt și europenismul din Republica Moldova

Victoria impresionantă, enigmatică în unele privințe, obținută de partidul Maiei Sandu în alegerile parlamentare anticipate a provocat în presa de peste Prut o dezbatere despre politica României față de Republica Moldova. Firește, o privire critică asupra...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:52

Cursul valutar pentru 23 iulie. Cât costă un euro și un dolar

Cursul valutar pentru 23 iulie. Cât costă un euro și un dolar

Astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs valutar pentru un euro care este 21,30 lei iar un dolar 18,06 lei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:18

Oficial: Astăzi se deschid Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dan Olaru și Alexandra Mîrca vor purta drapelul R. Moldova!

Oficial: Astăzi se deschid Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dan Olaru și Alexandra Mîrca vor purta drapelul R. Moldova!

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Japonia, începe vineri, 23 iulie, de la ora 14:00 (ora locală), pe Stadionul Naţional Olimpic din Tokyo. Republica Moldova va fi reprezentată la competiția 2020 de mai mulți sportivi, iar Dan Olaru și Alexandra Mîrca sunt...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:16

Șeful diplomației române vine într-o vizită de lucru la Chișinău

Șeful diplomației române vine într-o vizită de lucru la Chișinău

Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, va avea vineri, 23 iulie, o întrevedere cu Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de instituția prezidențială.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 07:34

EXCLUSIV: Veaceslav Eni și Valentin Bălan au dat un tun de peste 11 milioane de euro prin CET 1 Chișinău

EXCLUSIV: Veaceslav Eni și Valentin Bălan au dat un tun de peste 11 milioane de euro prin CET 1 Chișinău

Băieții deștepți au dat un tun de peste 11 milioane de euro la Chișinău prin modernizarea Blocului energetic nr. 1(CET sursa 1). În spatele afacerii oneroase stau Veaceslav Eni șeful de la Termoelectrica SA, Valentin Bălan de la Horus SRL și cel mai probabil fiica Daniela Bălan de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 17:18

Economia Transnistriei supraviețuiește datorită Uniunii Europene și Moldovei. Doar 9% din exportul din regiune ajunge în Rusia

Economia Transnistriei supraviețuiește datorită Uniunii Europene și Moldovei. Doar 9% din exportul din regiune ajunge în Rusia

Regiunea transnistreană supraviețuiește economic datorită exporturilor în dreapta Nistrului și în țările din Uniunea Europeană. Doar 9% din exporturile de mărfuri din regiune ajung în Rusia, deși liderii separatiști de la Tiraspol insistă că anume Moscova este cea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 17:05

Indonezia a devenit noul epicentru global al pandemiei. OMS anunță peste 1300 de decese în 24 de ore

Indonezia a devenit noul epicentru global al pandemiei. OMS anunță peste 1300 de decese în 24 de ore

Cifrele pandemiei de COVID-19 cresc în multe zone din lume, dar în Indonezia situaţia este scăpată de sub control. Această țară a raportat cel mai mare număr de noi infecţii covid din lume săptămâna trecută, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Ţară cu a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 16:07

Cel mai mare producător de petrol din lume este șantajat de hackeri

Cel mai mare producător de petrol din lume este șantajat de hackeri

Saudi Aramco, cel mai mare producător de petrol din lume, a confirmat miercuri că o parte din datele sale au fost expuse prin intermediul unui furnizor, după ce un hacker a anunțat luna trecută că a intrat în posesia informațiilor și a cerut companiei o răscumpărare de 50 de milioane...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 15:23

Fondurile Băncii Mondiale au fost compromise iar securitatea energetică a Republicii Moldova este amenințată

Fondurile Băncii Mondiale au fost compromise iar securitatea energetică a Republicii Moldova este amenințată

Pentru nimeni nu mai este un secret subiectul corupției mari în domeniul energetic, în special la UCIPE (Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii) și la compania de stat Termoelectrica SA, cel mai mare furnizor de energie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 14:07

China se confruntă cu inundații masive. Cel puțin 3 oameni au murit

China se confruntă cu inundații masive. Cel puțin 3 oameni au murit

Cel puțin trei oameni au murit în centrul Chinei, lovit de unele dintre cele mai grave inundații din istoria regiunii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 13:22

China respinge planul OMS de a studia originea Covid-19

China respinge planul OMS de a studia originea Covid-19

China a respins joi planul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de a întreprinde o a doua fază a anchetei privind originea Covid-19, care cuprinde ipoteza că SARS-CoV-2 ar fi putut scăpa dintr-un laborator chinez, potrivit Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 13:13

Merkel, satisfăcută de afacerea cu Putin: A pus Europa în genunchi în fața Rusiei

Merkel, satisfăcută de afacerea cu Putin: A pus Europa în genunchi în fața Rusiei

Preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cancelarul german, Angela Merkel, şi-au exprimat satisfacţia în legătură cu progresul gazoductului Nord Stream 2 dintre ţările lor, a anunţat miercuri Kremlinul, după anunţul unui acord între Berlin şi Washington cu privire la acest...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 12:59

Joe Biden îl așteaptă pe Zelenski la Casa Albă tocmai la 30 august

Joe Biden îl așteaptă pe Zelenski la Casa Albă  tocmai la 30 august

Preşedintele american Joe Biden intenţionează să reafirme sprijinul 'inflexibil' al Washigtonului faţă de Kiev, prin primirea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski la 30 august la Casa Albă, a anunţat miercuri executivul într-un comunicat, potrivit AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 12:34

Aproximativ 200 de manifestanţi au pătruns în sediul unei primării din Franța. Aceștia cer demisia lui Macron

Aproximativ 200 de manifestanţi au pătruns în sediul unei primării din Franța. Aceștia cer demisia lui Macron

Potrivit Prefecturii regiunii Savoie, aproximativ 200 de manifestanţi au pătruns în mod ilegal în sediul Primăriei din Chambéry, este un orăşel situat în apropiere de Grenoble.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 12:19

Italia: Certificatul verde va urma să fie obligatoriu în restaurante, mijloace de transport și alte zone aglomerate

Italia: Certificatul verde va urma să fie obligatoriu în restaurante, mijloace de transport și alte zone aglomerate

Certificatul sanitar verde ar putea să devină obligatoriu în Italia de la începutul lunii august, pentru evenimentele cu număr mare de oameni, dar și în locurile aglomerate, precum piscine, săli de sport și chiar mijloace de transport în comun. Autoritățile din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 11:43

Jeff Bezos donează câte 100 de milioane de dolari unui jurnalist și bucătar. Sunt liberi să facă „ceea ce vor” cu banii

Jeff Bezos donează câte 100 de milioane de dolari unui jurnalist și bucătar. Sunt liberi să facă „ceea ce vor” cu banii

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și totodată fiind și cel mai bogat om din lume, a anunțat, după zborul în spațiu al capsulei New Shepard, că vrea să doneze câte 100 de milioane de dolari colaboratorului CNN Van Jones și chef-ului Jose Andres.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 11:06

A explodat o uzină chimică din Ucraina. Oare vor fi ploi acide în Moldova

A explodat o uzină chimică din Ucraina. Oare vor fi ploi acide în Moldova

În apropiere de Republica Moldova au fost prognozate ploi acide. Fenomenul ar putea avea loc în urma exploziei de la o uzină chimică din Ucraina.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 11:01

Din cauza propriei incompetențe socialiaștii aruncă vina pe Plahotniuc

Din cauza propriei incompetențe socialiaștii  aruncă vina pe Plahotniuc

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova sunt supărați după înfrângerea rușinoasă de la Curtea Constituțională, care a confirmat legalitatea de a vinde teritoriul Stadionului Republican Ambasadei SUA. Problema este că socialiștii se aflau la putere la acea dată, și la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 10:47

Ucigașul din Elizaveta a fost eliberat la miezul nopții

Ucigașul din Elizaveta a fost eliberat la miezul nopții

Vitalie Tataru, persoana care l-a împușcat mortal pe un tânăr din Elizaveta, a fost eliberat în toil nopții. La ora 23.55, acesta a fost scos cu un microbus din ograda penitenciarului nr. 11 din Bălți. Peste 20 de polițiști s-au adunat în preajma instituției de...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)