Astăzi 12 Iulie 2020, Duminică - Ultima actualizare la 11 Iulie 2020
Abonamente

Actualitate 14 Mai 2020, ora 10:47

Prelucrarea datelor privind sănătatea în contextul Covid-19: România și Republica Moldova comparativ cu alte state europene

Marime Font

 

În contextul evenimentelor recente privind pandemia Covid-19 și eforturile de diminuare a efectelor acesteia, guvernele, instituțiile publice și organizațiile private din lume duc o luptă continuă pentru limitarea răspândirii Covid-19, prin instituirea unor măsuri ce presupun și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Legislația europeană și cea la nivel național din domeniul protecției datelor cu caracter personal nu impun restricții în contextul pandemiei Covid-19, deci utilizarea oricăror mijloace disponibile pentru a opri răspândirea virusului este atât în interesul individual, cât și în cel colectiv, pentru a elimina amenințarea actuală.

Loading...


În perioada stării de urgență, fiecare stat a decis unilateral impunerea de restricții prin adoptarea diferitor măsuri preventive. Astfel, în unele state, au fost impuse sau recomandate, în sarcina operatorilor de date, publici sau privați, acțiuni ce țin de colectarea datelor cu privire la deplasările anterioare în țări afectate de Covid-19 sau în regiuni considerate ”zone roșii”, precum și colectarea datelor cu privire la simptomatologia Covid-19: febră, cefalee, tuse etc.

În etapa incipientă a pandemiei cea mai des întâlnită măsură de colectare a datelor personale este completarea unor chestionare, pentru ca ulterior să fie aplicate și alte mijloace (de exemplu, termoscanere, termometre).

Se știe că metoda de prevenție aleasă de angajatori este telemunca/munca la domiciliu a angajaților, iar pentru salariații în cazul cărora aceasta nu a fost posibilă, angajatorii au instituit măsuri de distanțare socială, inclusiv controale la revenirea la muncă, folosind dispozitive medicale de diagnosticare. Aceleași metode de diagnosticare sunt utilizate și de către prestatorii de servicii în privința vizitatorilor sau clienților lor.

Indiferent de mijloacele utilizate, invariabil are loc o prelucrare de date cu caracter personal ce țin de sănătatea persoanei de către operatori, fie că este vorba de instituții ale statului, angajatori sau prestatori de servicii. La nivelul statelor europene și în Republica Moldova se pare că nu există o opinie unitară cu privire la categoriile de date privind starea de sănătate care pot fi prelucrate în contextul Covid-19.

Prevederi din legislația României

În România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a emis imediat după instituirea stării de urgență un comunicat de presă în care s-a limitat la indicarea temeiurilor legale în baza cărora pot fi prelucrate datele privind starea de sănătate. În acest sens au fost indicate necesitatea îndeplinirii unor obligații sau exercitarea unor drepturi în contextul relațiilor de muncă, necesitatea aplicării unor măsuri de medicină preventivă și asigurarea interesului general în domeniul sănătății publice, dar și consimțământul persoanelor fizice. Comunicatul de presă a subliniat că datele privind sănătatea se încadrează în categoriile speciale de date cu caracter personal, dar nu a avut în vedere situații particulare și nu a cuprins măsuri concrete care ar putea fi aplicate de operatorii de date în contextul pandemiei de Covid-19.

Pornind de la aceste linii directoare generale și având în vedere prevederile legale europene și naționale specifice (în special Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date [„RGPD”]), datele privind sănătatea trebuie privite în sens larg și includ orice informații despre starea de sănătate fizică sau mentală trecută, prezentă sau viitoare a unei persoane fizice. Ca atare, datele privind sănătatea includ date concrete despre boală, riscul de îmbolnăvire, istoricul medical, tratamentul clinic sau starea fiziologică a unei persoane fizice. Așadar, simptomele unei boli – temperatura corporală, cefaleea, dificultățile de respirație – reprezintă date privind sănătatea și pot fi prelucrate cu respectarea legislației europene și naționale incidente în materia datelor cu caracter personal și urmând indicațiile autorității de supraveghere.

Pornind de la aceste considerente, în contextul relațiilor de muncă, de exemplu, angajatorii au obligația de a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Supravegherea stării de sănătate, respectiv cunoașterea și evaluarea simptomelor specifice, se poate face însă de angajator prin intermediul medicului de medicina muncii.

Contextul Republicii Moldova

Măsurile impuse de autoritățile din Republica Moldova ce țin de prelucrarea datelor aferente stării de sănătate la acest moment se referă la obligația impusă hipermarketurilor, supermarketurilor și magazinelor de cartier din municipiul Chișinău de a măsura temperatura clienților și angajaților săi la intrarea în unitățile de comerț, cu ajutorul instrumentelor de termoscanare, împreună cu controlul stării generale de sănătate a fiecăruia dintre angajați în momentul sosirii la muncă. Dacă temperatura angajaților/clienților este mai mare de 37 de grade, respectivii operatori sunt obligați să le interzică accesul în unitatea comercială. Suplimentar, ca măsură generală, asigurarea stării generale satisfăcătoare a salariaților rămâne în sarcina tuturor angajatorilor.

Potrivit Legii privind protecția datelor cu caracter personal (nr. 133 din 08.07.2011), datele privind starea de sănătate sunt considerate categorii speciale de date cu caracter personal, pentru care se impun cerințe de prelucrare specifice și un nivel de securitate sporit (nivelul doi de securitate a sistemelor informaționale de date cu caracter personal).

Totuși, Legea menționată nu aduce claritate cu privire la datele considerate „de sănătate”. Totodată, în contextul atribuțiilor conferite, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal („CNPDCP”), autoritatea competentă în domeniu, a emis Instrucțiuni în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate.

Potrivit Instrucțiunilor, în absența unei definiții juridice, „datele cu caracter personal privind starea de sănătate” ar putea fi definite ca orice informații referitoare la sănătatea fizică sau mentală a unei persoane, sau cu privire la furnizarea de servicii medicale pentru această persoană. Ca exemplu este adusă Cauza Bodil Lindqvist, care statuează că simpla referire la faptul că o persoană s-a rănit la picior și activează în regim de muncă parțial pe motive medicale constituie date cu privire la starea de sănătate în conformitate cu art. 8 (1) al Directivei Uniunii Europene din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Directivă abrogată prin adoptarea RGPD).

Astfel, datele despre starea de sănătate în contextul Legii privind protecția datelor cu caracter personal din Republica Moldova urmează a fi interpretate în sens larg, iar datele cu privire la temperatura corporală sau despre starea generală ar reprezenta astfel de date.

Totodată, CNPDCP a venit cu unele clarificări suplimentare printr-o opinie despre riscurile și provocările în domeniul protecției persoanelor în partea ce vizează aceste tipuri de date în contextul combaterii Coronavirusului (Covid-19). Cel mai important lucru subliniat de CNPDCP este că nu orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate poate fi justificată prin necesitatea statală de menținere a sănătății publice. Deci, păstrarea și implementarea unui mecanism fundamentat pe conceptul de echilibru între sănătatea/securitatea publică și dreptul la protecția datelor cu caracter personal este inerent pentru operatorii de date.

Prin urmare, la prelucrarea datelor cu privire la starea de sănătate a persoanelor, operatorii de date urmează să țină cont de principiile și condițiile de prelucrare stabilite de legislația națională, asigurând informarea corectă a subiecților de date înainte de colectare.

Opinii ale autorităților cu atribuții de protecție a datelor personale din alte state europene

La nivelul Uniunii Europene, cadrul normativ aferent protecției datelor cu caracter personal este Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). În același timp, fiecare stat european – membru sau nemembru al Uniunii Europene – a decis implementarea unor norme specifice la nivel național, prin adoptarea unor legi sau regulamente.

În contextul Covid-19, pe 16 martie 2020 Consiliul European pentru Protecția Datelor („EDPB”) a publicat o declarație scurtă intitulată „Declarația președintelui EDPB privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul pandemiei Covid-19”. Declarația reflectă mesajul central al îndrumărilor și declarațiilor emise de autoritățile naționale de supraveghere, conform cărora RGPD nu ar trebui să stea în calea prelucrării datelor, dar operatorii de date trebuie să se asigure că respectă legislația la prelucrarea datelor.

Declarația reafirmă că RGPD prevede temeiurile legale pentru a permite angajatorilor și autorităților de sănătate publică să prelucreze datele cu caracter personal în contextul epidemiilor, fără a fi necesară obținerea consimțământului persoanelor vizate. Concret, declarația notează că nu este necesar consimțământul în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice sau pentru a proteja interesele vitale sau pentru a respecta o altă obligație legală.

Opiniile și recomandările autorităților de supraveghere a datelor cu caracter personal în contextul Covid-19 din statele europene sunt destul de variate. În unele cazuri, autoritățile au întreprins acțiuni directe și au adoptat anumite prevederi aplicabile situației Covid-19, cum ar fi cazul Belgiei, Cehiei, Italiei sau al Greciei, sau pe alocuri au intervenit doar cu anumite recomandări (de exemplu, cazul Germaniei, Elveției sau Norvegiei), sau s-au abținut de la orice intervenții, în acest caz fiind aplicabile prevederile RGPD sau ale legislației naționale (de exemplu, Bulgaria, Marea Britanie).

Totodată, din perspectiva existenței unor reguli speciale și/sau diferențiate pe categorii de date privind sănătatea în contextul Covid-19, unele autorități, precum cele din Bulgaria, Croația sau Germania, au făcut referire la regulile generale de prelucrare a datelor despre sănătate, fără a aborda specific pandemia Covid-19. În același timp, unele autorități, precum cele din Spania, Olanda sau Grecia, au aprobat prevederi sau recomandări aferente prelucrării unor date specifice, de genul măsurarea temperaturii corpului, simptome Covid-19, informații despre călătoriile în alte țări.

Pentru mai multe detalii cu privire la măsurile și recomandările autorităților de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor, vă rugam să consultați Raportul PwC – Răspuns la impactul Covid-19 asupra afacerilor cu privire la considerente-cheie, inclusiv răspunsuri la întrebări frecvente referitoare la legislația muncii, dreptul contractual, insolvență, securitate cibernetică și date personale, precum și la dreptul corporativ.

De reținut

În contextul Covid-19, prelucrarea datelor cu caracter personal privind sănătatea este parte integrantă a eforturilor comune pentru menținerea sănătății publice, iar protecția datelor nu poate fi în nici un caz un obstacol în salvarea vieții persoanelor sau asigurării sănătății publice.

Este responsabilitatea fiecărui operator de date (în calitate de angajator sau prestator de servicii), în funcție de prevederile naționale și ale industriei din care face parte, să aplice măsuri eficiente pentru a proteja sănătatea salariaților și a clienților. În același timp, este important ca aceste măsuri să fie proporționale cu scopul prelucrării, raportate la esența drepturilor şi libertăților fundamentale și utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare, orice măsuri care implică prelucrări de date cu caracter personal urmează a fi prezentate clar și transparent subiecților/persoanelor vizate (indiferent că este vorba de angajați sau de simpli vizitatori în incintele pe care le administrați), confidențialitatea trebuind să fie asigurată pe perioada Covid-19, precum și ulterior, cu excepția cazurilor în care dezvăluirea datelor personale ține de obligația operatorului sau este solicitată de instituțiile statului, cu respectarea legii.

https://blog.pwc.ro 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 11 Iulie 2020, ora: 11:29

Față de iunie 2019 prețurile la Fructe au crescut cu aproape 40% la ouă cu 57% iar la energia electrică cu 10%

Față de iunie 2019 prețurile la Fructe au crescut cu aproape 40% la ouă cu 57% iar la energia electrică cu 10%

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna iunie 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 4,25%, inclusiv la: produse alimentare – 8,48%, mărfuri nealimentare 0,30% și servicii prestate populaţiei – 3,53%.

( ) Citeşte tot articolul

UE / Nato 11 Iulie 2020, ora: 10:53

Statele Unite ar urma să investească peste 130 de milioane de dolari pentru modernizarea bazei aeriene de la Câmpia Turzii, cea mai mare investiție într-un proiect militar american în Europa pentru anul 2021

Statele Unite ar urma să investească peste 130 de milioane de dolari pentru modernizarea bazei aeriene de la Câmpia Turzii, cea mai mare investiție într-un proiect militar american în Europa pentru anul 2021

Potrivit publicației Stars and Stripes, citată de hotnews.ro, baza de la Câmpia Turzii va deveni un hub pentru operațiunile Forțelor Aeriene SUA în sud-estul Europei.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 11 Iulie 2020, ora: 10:17

CNA-ul condus de consilierul lui Dodon anunță un „mare” caz de corupție / A încercat să mituiască un polițist de frontieră cu... 100 de dolari. MARELE CORUPT riscă 5 ani de închisoare

CNA-ul condus de consilierul lui Dodon anunță un „mare” caz de corupție / A încercat să mituiască un polițist de frontieră cu... 100 de dolari. MARELE CORUPT riscă 5 ani de închisoare

Un bărbat din Ceadîr-Lunga este cercetat penal de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Sud a CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de corupere activă. Acesta ar fi propus unui ofițer de investigații din cadrul Direcției regionale Sud a Poliției de frontieră 100 de...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 11 Iulie 2020, ora: 10:09

Fostă ministră a Justiției, despre rezilierea contractului de concesionare a aeroportului: „Dodon face în fel și chip ca țara să piardă 900 mln USD”

Fostă ministră a Justiției, despre rezilierea contractului de concesionare a aeroportului: „Dodon face în fel și chip ca țara să piardă 900 mln USD”

Urmăriți acțiunile lui Dodon dacă vreți să vedeți cum mai zboară un miliard de dolari din Republica Moldova. Astfel a comentat fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, acțiunile de ieri ale guvernării privind rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului Internațional...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 11 Iulie 2020, ora: 09:01

O familie din România câștigă, în medie, puțin peste 1.000 euro/lună

O familie din România câștigă, în medie, puțin peste 1.000 euro/lună

Veniturile totale medii lunare ale unei gospodării din România, în termeni nominali, au fost de 5.119 lei în primul trimestru al acestui an, din care s-au cheltuit în medie 4.269 de lei, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 11 Iulie 2020, ora: 08:40

Ungurii tocmai au luat o decizie scandaloasă. Au bătut palma cu rușii într-un domeniu sensibil

Ungurii tocmai au luat o decizie scandaloasă. Au bătut palma cu rușii într-un domeniu sensibil Foto: simbol

Conform unui comunicat, compania energetică controlată de statul ungar MVM Zrt. și Rusatom Service Rt., filială a corporației ruse de stat pentru energie atomică Rosatom, au înființat o firmă mixtă în Ungaria.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 11 Iulie 2020, ora: 08:30

Republica Moldova primeşte a doua tranşă din asistenţa macrofinanciară oferită de Uniunea Europeană

Republica Moldova primeşte a doua tranşă din asistenţa macrofinanciară oferită de Uniunea Europeană

Comisia Europeană, în numele UE, a aprobat vineri, 10 iulie, debursarea a 30 de milioane de euro din asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. Aceasta este cea de-a doua și ultima tranșă din cadrul actualului program de asistență macrofinanciară, prima tranșă în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Iulie 2020, ora: 07:37

Alina Bica, condamnată definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, a fost prinsă de poliţişti în Italia

Alina Bica, condamnată definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, a fost prinsă de poliţişti în Italia

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica va fi adusă în ţară, vineri seară, după ce fusese dată în urmărire de poliţie, potrivit conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 11 Iulie 2020, ora: 07:37

Cunoscutul actor Vladimir Ciobanu a fost diagnosticat cu leucemie: „Este internat la Iași și are nevoie de sânge pentru transfuzii”

Cunoscutul actor Vladimir Ciobanu a fost diagnosticat cu leucemie: „Este internat la Iași și are nevoie de sânge pentru transfuzii”

 Cunoscutul actor Vladimir Ciobanu, cel care l-a interpretat pe Mihai Eminescu în filmul „Luceafărul”, ar fi fost diagnosticat cu leucemie, iar în aceste clipe se află în stare gravă la Institutul Regional de Oncologie Iași. Potrivit prietenilor și...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 11 Iulie 2020, ora: 07:30

Condamnare la închisoare pe viaţă pentru intenţia de a ataca locaţii turistice din Londra

Condamnare la închisoare pe viaţă pentru intenţia de a ataca locaţii turistice din Londra

 Justiţia britanică a condamnat joi la închisoare pe viaţă un fost şofer al companiei Uber care intenţiona să comită atacuri cu armă de foc şi cuţit în locaţii turistice din Londra, după ce fusese achitat de acuzaţii de terorism, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 11 Iulie 2020, ora: 07:28

Un francez suspectat de abuzarea sexuală a peste 300 de minori, arestat la Indonezia

Un francez suspectat de abuzarea sexuală a peste 300 de minori, arestat la Indonezia

Poliţia din capitala indoneziană Jakarta a anunţat vineri arestarea unui bărbat cu cetăţenie franceză suspectat că a abuzat sexual peste 300 de minori, transmite dpa.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 11 Iulie 2020, ora: 07:08

Coronavirus: O echipă specializată a OMS se îndreaptă spre China pentru a organiza o investigaţie asupra originii virusului

Coronavirus: O echipă specializată a OMS se îndreaptă spre China pentru a organiza o investigaţie asupra originii virusului

 Experţii OMS, specialişti în biologie şi epidemiologie, vor colabora cu oameni de ştiinţă din China pentru a stabili sfera de acţiune şi parcursul investigaţiei, după cum a declarat purtătoarea de cuvânt a OMS, Margaret Harris, în cadrul unei informări de presă.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 11 Iulie 2020, ora: 07:00

Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 11 IULIE 2020. Chiron intră în retrograd! Adevărul iese la iveală

Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 11 IULIE 2020. Chiron intră în retrograd! Adevărul iese la iveală

Chiron isi incepe astazi miscarea retrograde si simti ca vrei sa tipi. Tipi de durere? Plangi de furie? Strigi dupa ajutor? Sau toate la un loc? Luna intra in Berbec, iar Berbecul nu stie de gluma. Este timpul sa iti onorezi propriile sentimente si sa actionezi. Pe masura de Luna face cuadratura...

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 11 Iulie 2020, ora: 06:50

A patra seară de proteste în Belgrad. Sârbii au rupt gardul din fața Parlamentului

A patra seară de proteste în Belgrad. Sârbii au rupt gardul din fața Parlamentului

Mii de protestatari din Belgrad au rupt gardul din fața clădirii Parlamentului sârbesc și au urcat scările acestuia pentru a aprinde torțe, potrivit Balkan Insight. Aceasta este a patra seară de proteste în capitala Serbiei față de modul în care guvernul a gestionat perioada de...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 11 Iulie 2020, ora: 06:48

CINE SUNT GĂGĂUZII / Rătăciți prin istorie

CINE SUNT GĂGĂUZII / Rătăciți prin istorie

Dosarul găgăuzilor se constituie într-unul dintre cele mai interesante şi mai puţin cunoscute episoade ale istoriei moderne ale românilor de pe ambele maluri ale Prutului. 

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 11 Iulie 2020, ora: 00:58

Sfânta Sofia: Grecia condamnă gestul Turciei pe care-l consideră „o provocare a lumii civilizate”

Sfânta Sofia: Grecia condamnă gestul Turciei pe care-l consideră „o provocare a lumii civilizate”

„Grecia condamnă cu tărie” decizia Turciei care deschide calea transformării fostei Hagia Sofia din Istanbul în moschee, a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis, vineri seara, potrivit AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Editorial 10 Iulie 2020, ora: 20:40 de Alecu Reniță

STATALITATEA DODONISTĂ – CÂT DE REPREZENTATIVĂ ESTE?

În spaţiul public se aruncă mesaje-cheie menite să buimăcească lumea şi să-l avantajeze pe Igor Dodon. Nu ştiu câte din mesajele-cheie sunt lansate din prostie sau la comanda stăpânilor lui Igor Dodon. În ultimele 2-3 luni, „cârtiţele” din...

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 10 Iulie 2020, ora: 09:06

necrolog Profirie Skramtai (10.02.1940-07.07.2020)

Profirie Skramtai (10.02.1940-07.07.2020)

Asociația culturală lituaniană Dacia, care leagă și emigranții din Republica Moldova, anunță cu tristețe profundă că la 7 iulie 2020 Profirie Skramtai, cunoscut dirijor moldovean, membru al comunității active, creativ, a murit.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Iulie 2020, ora: 09:27

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași va deschide extensiuni la Bălți și Chișinău

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași va deschide extensiuni la Bălți și Chișinău

 Tinerii din Republica Moldova care doresc să urmeze programe de studii identice cu cele de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), sub îndrumarea profesorilor din Iaşi, au posibilitatea de a studia la una dintre cele două Extensiuni ale UAIC de la Bălți...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)